Design Cabinet CZ

21.08. 2022

Luxusní design se s ergonomií nepřátelí

Ergonomie

Známe to z mnoha příkladů. Poznatek, že drahé produkty nejsou automaticky zárukou kvality, nás musí vést přinejmenším ke zvýšené pozornosti. Také oblíbené lidové přísloví „Nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat laciné věci,“ může být často zavádějící. Soudobá civilizace je společností informací. A ty je třeba nejen umět hledat, rozeznat, ale mnohdy také zaplatit. Při nákupu designových produktů půjde hlavně o skutečně odborné a nezávislé informace. Rozeznat odborné informace od marketinkových, které odbornost velmi umně předstírají, není snadné. Je otázkou, zda k tomu pomůže jen propagovaná mediální výchova. Možná pro nepříliš zkušeného je spolehlivější ověřit kvalitu zdroje informací než přímo rozeznat jejich styl. Ke spolehlivým zdrojům patří například organizace spotřebitelů, které se podle dlouholeté západní zkušenosti rozvíjejí také u nás. V českém prostředí vydávají časopis D-test, který rozhodně stojí za pozornost nejen designérů, ale každého spotřebitele.

Opakem nezávislé serióznosti jsou například life-stylové časopisy, které jsou inzercí bližší zájmům výrobců. Kdyby používaly jiný styl a podstatně jiný typ informací, komerční sféra by v nich neinzerovala, protože by rychle vycítila sílu omezení jejich snah. V jednom z takových časopisů určených pro majitele a uživatele malých soukromých tryskáčů jsme se zaměřili na texty směřující ke zvýraznění kvality interiérů těchto luxusních letadel. Čtenářům byly předkládány různé typy materiálů pro potahy sedadel, interiér zobrazován především jako příjemný obývák. Přesto, že se jinak časopis zabývá komentováním různých technologií letadel, nebyl zde ani náznak popisu systémů vytvářejících mikroklima. Jak známo, znakem komfortu jsou v tomto případě sdělovače a ovladače umožňující na různých místech individuální nestavení teploty, směru a síly proudícího vzduchu. Nezájem o ergonomii pak rychle prozradily ilustrační fotografie, kde na jediné z nich nebyla varianta křesel s bočními opěrkami hlavy zabraňujícími bolestivému natažení krčních vaziv při nekontrolované pozici mikrospánku. A ten je v letadle více než běžný. V textu ani v ilustracích nebyla nabídnuta informace o možnostech sklápění opěráků, což představuje jednu z rozhodujících vlastností komfortu sezení. Pohled do hygienického zařízení pak ukázal, že designér neřešil rizika poranění o ostré výstupky vodovodní baterie např. při běžných turbulencích, které všichni z letadel dobře známe.

Někomu může přijít neuvěřitelné, jak je ergonomie v luxusním prostředí ignorována. Má to svým způsobem jednoduché vysvětlení. Nesmíme zapomínat, že přes všechnu racionalitu homo sapiens činí člověk většinu rozhodnutí pod větším či menším vlivem emocí. S těmi je velmi výhodné pracovat v marketinku, který se obecně snaží každého člověka již od těch nejchudších vrstev motivovat směrem k luxusu. Když pak někteří z nás tohoto hmotného cíle dosáhnou, jsou vychováni k povrchnímu, nikoliv ke zdraví prospěšnému skutečnému komfortu a jako ekonomicky mimořádně úspěšní lidé si nepřipustí, že by bylo třeba přemýšlet jinak, než dosud nebo jinak než většina jedinců jejich sociální vrstvy. Bohužel je také pravda, že emoční zážitek luxusu dokáže překrýt různé problémy, nedostatky, respektive konkrétní nedobré fyzické pocity nekvalitou způsobených. Takže za přáním „Příjemný let“ se mohou skrývat velmi rozdílné typy zážitků.

 

Tomáš Fassati, Česká ergonomická společnost

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu