Design Cabinet CZ

21.10. 2019

Mariana Kopecká_Rozhovor v rámci Národní ceny za studentský design 2019

rozhovory

Jak bys sama sebe charakterizovala?
MK Absolventka Průmyslového designu FA ČVUT. Žiji a pracuji v Praze.
Co pro tebe znamená umění a design?
MK Pro mě osobně jsou to tvůrčí činnosti, díky kterým je možné obecně zlepšovat kvalitu
života.
Co považuješ doposud za svůj největší úspěch?
MK Za jeden největších úspěchů považuji dokončení studií a díky tomu získání množství
znalostí a zkušeností.
Co plánuješ do budoucna a jaký je tvůj cíl ve vlastní tvorbě?
MK Aktuálně připravuji projekt, ve kterém bych se ráda věnovala propojení užitého designu a
uměleckého objektu. Také se věnuji kresbě, která je pro mě v tvorbě designu velkou
inspirací.
Kdybys vyhrála národní cenu za studentský design, co by to pro tebe znamenalo?
MK Byla by to velká čest, inspirace do dalších projektů a také dobrý pocit, že jsem svou práci
odvedla dobře.
Proč ses rozhodla studovat design v ateliéru prof. Jana Fišera na ČVUT?
MK V tomto atelieru jsem strávila několik semestrů a také jsem se zde rozhodla realizovat
svou diplomovou práci, protože mi především vyhovoval přístup výuky zaměřený na
individualitu a volnost projevu spojený s důkladným výzkumem daného tématu.
Proč ses začala zabývat sanitární keramikou a koupelnovým vybavením? Kde jsi
hledala inspiraci pro svoji práci?

MK Inspirovala mě moje zkušenost s porcelánem při realizaci předchozího semestrálního
projektu a pracovní zkušenost ve firmě zabývající se výrobou sanitárního zboží a
koupelnového nábytku.

Děkuji za rozhovor.
Andrea Vaňourková

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu