Design Cabinet CZ

09.02. 2022 - 31.03. 2022

Milan Pekař – Krystalické vázy & keramický nábytek

Výstavy

Od 9. února 2022 do 31. března 2022 se v Dubí v Domě porcelánu s modrou krví představuje výstava keramického designéra Milana Pekaře.

Vysokoškolský pedagog Milan Pekař patří v současné době k předním českým keramickým designérům. Uznání si vysloužil díky houževnatému vědeckému přístupu ke své práci, jejímž výsledkem jsou unikátní vázy a umělecké objekty. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a v roce 2005 absolvoval studijní pobyt na Universitě umění a designu v Helsinkách. Na Umprum se vrátil v roce 2011 jako odborný asistent Maxima Velčovského, kde dosud působí a zároveň se věnuje své doktorandské práci na téma efektujících glazur.

V roce 2009 založil vlastní studio zaměřené na keramickou tvorbu a vývoj glazur. A právě glazury nebo spíš tzv. krystalické glazury se staly charakteristickým tématem jeho tvorby. Historie tradičních krystalických glazur sahá až do starověké Mezopotámie, přesto se Milanu Pekařovi podařilo tuto dekorační metodu dále technicky rozvinout a posunout na novou úroveň. Soustavný mnohaletý výzkum a experimentování s oxidy kovů a chemickými sloučeninami ho dovedl především k nebývalým barevným kombinacím a povrchovým strukturám stejně jako k vývoji ve světě unikátních metalických krystalických glazur. Proces vzniku krystalických glazur je časově i technologicky náročný. Konkrétní směsi keramických glazur, které si autor míchá sám, se vypalují při vysokých teplotách. Kýženého efektu lze dosáhnout pouze při kontrolovaném prostředí v peci, kde je nutné udržovat přesnou teplotní křivku, aby se na povrchu vázy samovolně vytvořily barevné krystaly. Ty pokaždé reagují jinak a vyvíjejí se do různých velikostí a tvarů, proto vždy vznikne neopakovatelný kus – v tomto případě váza.

Tvarově čistý a jednoduchý design porcelánových váz Milana Pekaře se osvědčil jako nejpříhodnější nositel složitých barevných krystalických variací. Pro autora zároveň lapidární forma vázy a její „nekonečný zacyklený povrch“ představuje prostor ke zkoumání základních souvislostí a vztahů mezi tvarem, barvou a povrchovou strukturou. Vedle krystalických váz výstava ukáže také Pekařův tzv. Keramický nábytek. Praktické objekty denní potřeby autor transformoval do keramické podoby, kterou oproti precizní klasické geometrii krystalické vázy hravě deformuje a bortí. Přitom si provokativně klade otázku: Když váza, proč ne keramický nábytek? Tedy: Co je v našem každodenním světě stabilnější a trvalejší? Křehká, vzácná váza, kterou může kdokoli shodit na zem a rozbít nebo kus obyčejného nábytku? Co když je to naopak?

Milan Pekař má za sebou účast na více než třech desítkách výstav u nás i v zahraničí, byl několikrát nominován na cenu Czech Grand Design a jeho tvorba je zastoupena v muzeích v Česku a v Německu.

Jana Tanzmannová

Dům porcelánu s modrou krví

Tovární 620/15a, Dubí

Více informací na: https://www.mesto-dubi.cz/pro-turisty/kulturni-akce

FB: https://www.facebook.com/dumporcelanusmodroukrvi

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu