Design Cabinet CZ

04.09. 2020 - 10.10. 2020

Milan Pekař – Popovrchu

Výstavy

Do 10. října 2020 je v galerii UM Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k vidění výstava pedagoga Ateliéru keramiky a porcelánu Umprum Milana Pekaře Popovrchu.

V představených fantastických objektech zkoumá do hloubky keramické glazury jako nosiče informací. Výzkumná část zde plynule přechází do výtvarné tvorby. Glazura se představuje jako katalyzátor emocí a vztahů, v otevřeném prostoru se pohybuje mezi vědou a uměním, funguje od intuice přes chaos k informaci. Barvy – struktury – deformace. Když váza, tak keramický nábytek.

Tvorba Milana Pekaře vychází ze studia a zásad používání glazur a jejich funkcí. Autor své poznatky dále zhodnocuje, experimentuje a vytváří vlastní glazury, které aplikuje na různé povrchy – vázy čistých tvarů, nebo na keramické objekty modelované ze za měkka extrudovaných profilů. Využívá zákonitosti vztahu mezi tvarem, barvou a strukturou povrchu.

Charakteristická je pro něj především práce s krystalickými glazurami. Oživuje dlouho nepoužívané staré technologie a zároveň je obohacuje o výsledky vlastních experimentů s různými oxidy kovů

Výstava Popovrchu je výsledkem Pekařovy doktorské práce. Kromě samotných artefaktů, zde představuje i experimentální technologickou část, například prostřednictvím snímků glazur pořízených elektronovým mikroskopem. Jeho pokusy s glazurami dokumentují stovky testovacích váziček, jejichž instalace volně odkazuje k „porcelánovým místnostem“ na šlechtických sídlech. Součástí prezentace jsou i série porcelánových váz s různými druhy krystalických glazur, nebo keramické objekty  - nábytek vycházející z archetypálních tvarů architektury a užitého umění.

Výstavu je možné zhlédnout v Galerii UM až do 10. října.
 

Foto: Viktorie Macánová

Galerie UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Otevřeno pondělí–sobota 10–18 hod.

Vstup zdarma

Více informací v příloze

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu