Design Cabinet CZ

15.04. 2017

Mluvicí obal na zdravotnické potřeby

Novinky

Britská konstruktérská firma Cambridge Consultants vyvinula chytrý obal AudioPack pro farmaceutický průmysl a zdravotnictví.

Namísto příbalových letáků AudioPack podává návod k užití léku či pomůcky hlasovými zprávami, které se spouštějí dotykem na citlivý papírový obal. Postavička jménem Ana provede pacienta instrukcemi krok za krokem. Obal lze tedy využít pro pacienty s kognitivními poruchami či jako nástroj výuky pro zdravotnický personál. Omezí náklady na čas lékařů a sester, kteří by jinak museli pacientům vysvětlovat novou medikaci. Potenciál lze očekávat i v zamezení omylů při používání léků/pomůcek v nouzové situaci. Chybné porozumění návodu totiž může vést k chybnému užití léků, tedy k menší účinnosti léčby, a tím dokonce k ohrožení zdraví pacienta. To je obzvlášť pravděpodobné u komplikované léčby chronických chorob, jako je roztroušená skleróza, revmatoidní artritida či cukrovka.

Převzato z www.packaging-cz.cz

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
  • Česká Stavební Akademie
  • Slovenské centrum dizajnu