Design Cabinet CZ

04.04. 2021

MUDr. Sylva Gilbertová

Historie a osobnosti

Životní jubileum významné české odbornice na ergonomii

Proč ergonomie představuje pro designéry zásadní vědeckou podporu?

Odpověď je poměrně jednoduchá, byť se s ní málokdy v médiích setkáváme. Zatímco s problematikou materiálů a technologií se každý návrh musí zabývat už z podstaty projektování, přizpůsobování produktů skutečným potřebám člověka může zůstat stranou, aniž by to ohrozilo jejich běžná fungování a komerční úspěch. Jak známo, co chybí výrobku, to dožene sofistikovaný marketink tak, že jsou nakonec všichni zúčastnění navenek spokojeni. O to je obor ergonomie důležitější, a my si musíme vážit našich osobností, které jej postupně a v našich podmínkách nesnadno prosazují do praxe.

Příležitostí k upozornění na práci osobností ergonomie mohou být životní jubilea vědců. Letošní rok nám nabízí profesní ohlédnutí na prací MUDr. Sylvy Gilbertové, která se narodila v září roku 1941. Na Karlově univerzitě v Praze vystudovala jeden z oborů, který tvoří základ multidisciplinární ergonomie – medicíny, aby si pak vybrala specializaci rehabilitačního lékařství. Tehdy ještě jedna z fakult měla v názvu

„hygienu“, což je hlavním tématem interakce lidského organismu a prostředí, jimž se ergonomie věnuje. Rehabilitační lékařství slouží lidem k podpoře normálních funkcí nejen po prodělaných chorobách a úrazech, ale také pro nápravu problémů způsobených tzv. nemocemi z povolání.

Původně se ergonomie zabývala především problematikou lidské práce, kde pomáhala (a dodnes pomáhá) podnikatelům zlepšovat pracovní prostředí za účelem zvýšení výkonu zaměstnanců. V podnicích pak byla vždy řešena spíše otázka akutních úrazů než dlouhodobého negativního působení různých faktorů na lidský organismus. Úrazy měly okamžitý dopad na zdraví a jejich prokazatelnost vedla k nutnosti náhrad ze strany zaměstnavatele. Nemoci způsobné dlouhodobým výkonem profese se ale zejména v minulosti hůře prokazovaly a spadaly většinou až do důchodového období člověka, čím pracovní výkon příliš nesnižovaly. Poctivých rehabilitačních lékařů, kteří by tuto souvislost nejen vnímali, ale uvědomovali se, že je nezbytné zajistit preventivní ochranu pracovníků, bylo vždy málo. K těm vzácným výjimkám patřila právě MUDr. Sylva Gilbertová, která se rozhodla podporovat šíření oboru ergonomie, jež dokáže mnoha nemocem z povolání úspěšně bránit.

Praxe rehabilitační lékařky ji vedle ke stále silnějšímu přesvědčení, že je třeba se věnovat prevenci, která by nemocem z povolání bránila. K takové odborné práci měla příležitost zejména ve vrcholné instituci Státního zdravotního ústavu. Věnovala se zejména myoskeletární ergonomii, která se zabývá celou problematikou zátěže páteře a navazujícího pohybového systému. Tuto tématiku Sylva Gilbertová pak také přednášela medikům. Pedagogická praxe ji vedla k přesvědčení, že je třeba málo rozsáhlou českou ergonomickou literaturu doplnit o učebnici ergonomie napsanou z pozice medicíny. Do té doby totiž existovala pouze jediná skripta, připravená pro budoucí inženýry Luborem Chundelou na ČVUT v Praze. V uvedeném projektu se doktorka Gilbertová optimálně spojila s psychologem Oldřichem Matouškem, čím vzniklo pedagogické dílo vyvažující ergonomii fyzickou a psychickou. Dodnes jsou tyto učebnice, představující na našem prostředí průkopnický čin, jedinými na českém trhu. Společně s PhDr. Lenkou Žižkovou se v raných devadesátých létech podílela na seriálech o zdravém bydlení v časopise Domov, a televizním seriálu Jak se dělá domov, kde radila divákům, jak vybírat ergonomicky správně tvarovaný a funkční nábytek. Již tehdy řešily v časopise, v televizi i na výstavách nábytek vhodný pro „home office“, který se stal aktuální v současnosti s ohledem na koronavirovou pandemii.   

Etablující se obor potřebuje průběžnou profesní podporu, jakou mu dává už padesát let existující vědecká společnost pro ergonomii. V ní se MUDr. Gilbertová také silně angažovala, mj. v rovině zahraničních styků. Není divu, když se tato společnost rozhodla v roce 2017 po půlstoletí existence ocenit dvě nejvýznamnější osobnosti oboru, že paní doktorka byla jednou z nich. V roce kulatého životního jubilea přejme oslavenkyni hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Lenka Frýbortová

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu