Design Cabinet CZ

25.03. 2018

Nadace Sutnar

Historie a osobnosti

Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

Syn Ladislava Sutnara Radoslav Sutnar se svojí ženou Elaine Sutnar věnovali více než čtyřicet let života péči o uměleckou pozůstalost Ladislava Sutnara a šíření jeho duchovního odkazu. Jejich jména se stala součástí nadace Nadace Sutnar – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových, která bude v jejich díle pokračovat.

Nadace založená v loňském jubilejním roce 120. výročí od narození Ladislava Sutnara bude mít sídlo přímo v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a bude spravovat doposud získané obrazy, grafiky a také materiály, které dorazily z Archives of American Art, instituce sídlící ve Washingtonu. Dopisy, fotografie, skicovní materiál, osobní zápisky, knihy a další archiválie z pozůstalosti slavného umělce budou v blízké době zpřístupněny badatelům.

Primárním účelem nadace je péče o duchovní odkaz slavného plzeňského rodáka, geniálního českého a amerického designéra Ladislava Sutnara, šíření povědomí o jeho všestranném díle a životě, a podpora rodného města iniciací Sutnarovské turistiky. Nadace bude usilovat o zřízení stálé expozice díla Ladislava Sutnara v rámci Západočeské galerie v Plzni.

Autorkou loga nadace je doc. MgA. Kristina Fišerová.

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu