Design Cabinet CZ

03.05. 2017 - 30.06. 2017

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2017 vyhlášena!

Soutěže

Letos soutěží produktový a industriální design!

Soutěží práce, které vznikly po 1. lednu 2015, a které nebyly přihlášeny do některého z předchozích ročníků Národní ceny za studentský design.


V čem se letos soutěží?

Do Národní ceny za studentský design 2017 se mohou přihlásit jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem produktový a industriální design (například nábytek pro interiéry a exteriéry, interiérové doplňky, sklo, keramika, svítidla, stolovací prvky, varné nádobí apod., strojení zařízení, přístroje, nářadí, zdravotnická technika, transportní design, industriální design, zemědělská technika, textilní a oděvní design, obuv, doplňky, šperk, sportovní potřeby, hračky, didaktické potřeby, hobby, obaly s důrazem na konstrukci, řešení soukromých i veřejných interiérů ad.


Kdo může soutěžit?

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2017, za své školy nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.


O co se soutěží?

Soutěží se

 • o tituly Národní cena za studentský design * GRAND,

 • Národní cena za studentský design * JUNIOR (pro vyšší a střední odborné školy), Excelentní studentský design a Dobrý studentský design

 • o celkovou hodnotu finančních ocenění ve výši více než 100 000 Kč

 • o ceny rektorů, děkanů, ředitelů významných institucí, muzeí a studií

 • o stáže a pobyty ve významných studiích a ateliérech v ČR a v zahraničí

 • o účast na workshopech, artcampech apod.

 • o odkup prací do muzeí

 • o hodnotné produkty našich a zahraničních firem

 • o odbornou literaturu

 • Cenu novinářů

 • Ceny veřejnosti

 • ad.

Seznam cen je v příloze.


Přihlášky on line na http://www.studentskydesign.cz do 25. června 2017

Soutěž je anonymní, práce jsou hodnoceny třemi nezávislými porotami.


Jak dílo přihlásit?

Navštivte do 25. června 2017 webové stránky soutěže (www.studentskydesign.cz), kde vyplňte veškeré potřebné údaje. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte e-mailem na info@designcabinet.cz nebo MgA. Lucii Kaslové na mobil 733 155 985.


Kdo soutěž vyhlašuje?

Design Cabinet CZ, Moravská galerie v Brně a Slovenské centrum dizajnu.


Co dál?

O dalším průběhu (placení příspěvku, přidělení registračního čísla, příp. postup do národního kola a s ním spojené odevzdávání fyzických prací a vytištěných posterů) budete dále informováni e-mailem z Design Cabinetu CZ (info@designcabinet.cz) a z Moravské galerie v Brně.


Co budete k přihlašování online potřebovat?

Před vlastním přihlašováním práce si připravte níže uvedené podklady (s výjimkou názvů obrazových příloh a názvu souboru posteru nesmí být nikde uvedeny jakékoliv údaje, které by mohly identifikovat autora!):

 • elektronickou verzi prezentačního plakátu (posteru); JPG, 150–300 ppi, formát B1 (tj. 100 × 70 cm na výšku), max. velikost souboru 30 MB; formát názvu souboru (povolené znaky jsou A - Z, a - z, 0 - 9 a _, bez mezer a diakritiky!):

  příjmení_jméno_názevdíla_poster.jpg

 • maximálně 6 obrazových příloh; JPG, rozměr delší strany min. 1500 a max. 3000 px; formát názvu souboru (povolené znaky jsou A - Z, a - z, 0 – 9 a _, bez mezer a diakritiky!):

  příjmení_jméno_názevdíla_01.jpg
  příjmení_jméno_názevdíla_02.jpg

 • název díla a podtitulek (a to i v angličtině) a krátká anotace (rozsah cca 300 až 1500 znaků) a její překlad do angličtiny;

 • pokud je práce objekt, pak poskytněte informaci o rozměrech, hmotnosti (brutto + netto) a popis použitých materiálů;

podáváte-li práci přes školu, zjistěte si, zda (a jakým způsobem) bude škola úplně nebo alespoň částečně proplácet registrační příspěvek;


Důležité termíny

 •  

 • 25. června 2017: uzavření registračního formuláře (do této doby je v případě potřeby možné přihlášky a přílohy editovat); v předem domluvených případech je možné přihlásit se do 30. 6. 2017.

 • 7. 9. 2015: zasedání mezinárodní poroty;

 • 15. 9. - 30. 10. 2017: výstava vybraných oceněných a vybraných nominovaných prací v Moravské galerii v Brně.

 • 26. 10. 2017: slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v Moravské galerii v Brně

 

Soutěžní podmínky a průvodce v příloze a na www.studentskydesign.cz

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

 • Česká Stavební Akademie
 • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
 • Slovenské centrum dizajnu