Design Cabinet CZ

10.05. 2018 - 30.06. 2018

Národní cena za studentský design 2018 vyhlášena! Letos soutěží obory zahrnuté pod termínem vizuální komunikace

Soutěže

Soutěžit mohou práce, které vznikly po 1. lednu 2015 (a které nebyly přihlášeny do některého z předchozích ročníků Národní ceny za studentský design) do konce letního semestru 2018. 


Soutěžit mohou tedy jakékoliv studentské práce, které vznikly po 1. lednu 2015 do 30. června 2018.


V čem se letos soutěží?

Do Národní ceny za studentský design 2018 se mohou přihlásit jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínemvizuální komunikace, tj. grafický design, plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační a orientační systémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci, užitá grafika, reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design, nová média aj.
 

Kdo může soutěžit?

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2018, za své školy nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.


O co se soutěží? 

Soutěží se 

 • o tituly Národní cena za studentský design * GRAND, 

 • Národní cena za studentský design * JUNIOR (pro vyšší a střední odborné školy), Excelentní studentský design a Dobrý studentský design 

 • o celkovou hodnotu finančních ocenění ve výši více než 100 000 Kč

 • o ceny rektorů, děkanů, ředitelů významných institucí, muzeí a studií

 • o stáže a pobyty ve významných studiích a ateliérech v ČR a v zahraničí

 • o účast na workshopech, artcampech apod. 

 • o odkup prací do muzeí

 • o hodnotné produkty našich a zahraničních firem

 • o odbornou literaturu

 • o Cenu novinářů

 • o Ceny veřejnosti 

 • ad.

Přihlášky on line na www.studentskydesign.cz do 26. června 2018


Soutěž je anonymní, práce jsou hodnoceny třemi nezávislými porotami.Členy národních porot (vysokoškolské a středoškolské) se automaticky stávají pedagogové, z jejichž ateliérů (tříd) se do soutěže přihlásilo dvě a více prací.


Jak dílo přihlásit?

Navštivte do 26. června 2018 webové stránky soutěže (www.studentskydesign.cz), kde vyplňte veškeré potřebné údaje. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte e-mailem na info@designcabinet.cz nebo MgA. Lucii Kaslovou na mobil 733 155 985.


Kdo soutěž vyhlašuje?

28. ročník soutěžeo Národní cenu za studentský design 2018vypisují nadační program Design Cabinet CZ s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015 a zahraničním partnerem Slovenským centrem dizajnu.


Co dál?

O dalším průběhu (placení příspěvku, přidělení registračního čísla, příp. postup do mezinárodního kola a s ním spojené odevzdávání fyzických prací a vytištěných posterů) budete dále informováni e-mailem z Design Cabinetu CZ (info@designcabinet.cz) a z nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH.


Co budete k přihlašování online potřebovat?

Před vlastním přihlašováním práce si připravte níže uvedené podklady (s výjimkou názvů obrazových příloh a názvu souboru posteru nesmí být nikde uvedeny jakékoliv údaje, které by mohly identifikovat autora!):

 • elektronickou verzi prezentačního plakátu (posteru); JPG, 150–300 ppi, formát B1 (tj. 100×70 cm na výšku), max. velikost souboru 30 MB; formát názvu souboru (povolené znaky jsou A - Z, a - z, 0 - 9 a _, bez mezer a diakritiky!):

  příjmení_jméno_názevdíla_poster.jpg

 • maximálně 6 obrazových příloh; JPG, rozměr delší strany min. 1500 a max. 3000 px; formát názvu souboru (povolené znaky jsou A - Z, a - z, 0 – 9 a _, bez mezer a diakritiky!):

  příjmení_jméno_názevdíla_01.jpg
  příjmení_jméno_názevdíla_02.jpg

 • název díla a podtitulek (a to i v angličtině) a krátká anotace (rozsah cca 300 až 1500 znaků) a její překlad do angličtiny;

Podáváte-li práci přes školu, zjistěte si, zda (a jakým způsobem) bude škola úplně nebo alespoň částečně proplácet registrační příspěvek.


Důležité termíny 

 • 26. června 2018: uzavření registračního formuláře (do této doby je v případě potřeby možné přihlášky a přílohy editovat); v předem domluvených případech je možné přihlásit se do 30. 6. 2018; 

 • 6. 9. 2018: zasedání mezinárodní poroty; 

 • 12.–25. listopadu 2018: výstava nominovaných prací v Plzni v kreativní zóně DEPO2015;

 • V následujícím roce by výstava měla v případě zájmu putovat po zahraničí;

 • 16. 11. 2018: slavnostní vyhlášení soutěže proběhnev Plzni v kreativní zóně DEPO2015.


Soutěžní podmínky a průvodce v příloze a na www.studentskydesign.cz


Registrační poplatek zůstává stejný od roku 2008 (1 000 Kč včetně DPH). Slouží k organizaci soutěže.


Propozice soutěže a průvodce soutěží jsou v příloze a na webových stránkách www.studentskydesign.czwww.nadacesutnar.czwww.depo2015.cz a www.scd.sk.


Těšíme se navšechny přihlášené soutěžní práce!

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu