Design Cabinet CZ

01.12. 2019

Národní cenu za studentský design 2019 *GRAND získává Jaroslav Prchal

Novinky

Reportáž z vyhlášení Národní ceny za studentský design 2019

14. listopadu 2019 byly v plzeňském kreativním centru DEPO2015 vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže o Národní cenu za studentský design 2019. Hlavní cenu Národní cenu za studentský design *GRAND získal Jaroslav Prchal z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni za domácí zabezpečovací systém Beep pod vedením doc. MgA. Zdeňka Veverky.

Hodnocení mezinárodní porota ohodnotila jeho práci

První užitkový technický předmět s nejvyšším oceněním za studentský design od roku 2006. Technika zde přitom není jen „nutným zlem“, ale naopak předmětem i východiskem rešerší, počítačových simulací i studia vzorků existujících výrobků. Přesto autor, byť téma zpracovával z podnětu konkrétního výrobce, neuvázl v zajetí technických požadavků a norem. Těžil i z myšlenkového bohatství přípravné fáze a z intuice spontánního skicování. Ve výsledném, doslova dokonalém modelu zužitkoval moderní technologie i vlastní řemeslnou preciznost a trpělivost.

Designérské řešení harmonických proporcí, jasného a navzdory drobnému měřítku velkorysého pojetí celkového tvaru vyniká také citlivostí k detailu i výběru materiálů. Jak si autor vytyčil, potenciální zákazník by se opravdu nemusel stydět za „obyčejný“ zabezpečovací systém. Ale i dnešní návrhářská praxe by se měla přestat stydět za principy racionálního a zároveň výtvarně akcentovaného „dobrého designu“, formulované a rozvíjené před desítkami let. Naopak, v době vyspělé techniky a technologií na ně může tvůrčím způsobem navazovat. Jen na to po „lekci postmoderny“ a v současné záplavě „vizuálů“, „konceptů“ a „příběhů“ poněkud zapomínáme.

Mgr. Jiří Hulák

Člen mezinárodní poroty

Autor získal symbol a diplom pro vítěze soutěže, pobyt, letenku a týdenní ubytování v některém z Českých center v zahraničí, pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, produkt firmy Tescoma, s. r. o., produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o., Knihu Materiology a vstup do knihovny materiálů Matério od firmy Happy Myterials, s. r. o.

Jaroslav Prchal získal dále Cenu Národního technického muzea v Praze

„Autor v souladu se svým záměrem povýšil drobný, neokázalý, ryze technický a účelový předmět na ucelený soubor dokonale zpracovaných, přitom navýsost estetických prvků. Dosud rutinně konstruovaný a jednoduše tvarově pojednaný typ výrobku invenčně propracoval do všech detailů, ve všech fázích projektu i ve všech souvislostech. Design, technika, technologie i řemeslná práce – to vše se zde propojuje v jediný harmonický celek. A konečně jde o „skvěle načasovanou“ diplomovou práci. Ta totiž představuje stupeň, kdy adept designérské profese definitivně uzavírá přípravnou část své tvorby a vstupuje do komplikovaného prostředí tržní výrobní praxe.“

Mgr. Karel Ksandr

Generální ředitel Národního technického muzea v Praze

Autor získal možnost odkoupení díla do sbírek Národního technického muzea za přiměřenou finanční odměnu   

Rozhovor s autorem: http://www.designcabinet.cz/jaroslav-prchal-rozhovor-v-ramci-narodni-ceny-za-studentsky-design-2019

Informace o práci najdete na: http://www.studentskydesign.cz/cs/2019/winner#1526

Lenka Žižková

Foto: Dominik Bokr

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu