Design Cabinet CZ

11.11. 2009

Nový (z)boží 09! // Národní cena za studentský design 2009

Novinky

Národní cena za studentský design byla vyhlášena poprvé Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje na soutěže, které organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Do soutěží profesionálních designérů, které Design centrum ČR organizovalo, se hlásili od počátku se svými především školními pracemi také studenti, kteří byli hodnoceni ve vlastní kategorii. S přibývajícím počtem středních, vyšších a vysokých škol a univerzit, v nichž se studenti designu vychovávají, se zvyšovalo také množství přihlášených prací. Od roku 2004 se proto celostátní studentská soutěž osamostatnila pod názvem Studentský design. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design.

Design Cabinet CZ, nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlásil letošní ročník společně s Unií profesionálních designérů ČR, Obcí architektů, Unií výtvarných umělců ČR a Asociací středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory.

Do soutěže se přihlásilo 212 studentů s 198 pracemi z 18 středních odborných škol a vyšších odborných škol a z 15 vysokých škol a univerzit. Studenti předkládali k hodnocení prototypy, modely, doprovodné plakáty a portfolia. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty: středoškolská porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol byla nominována Asociaci středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory, vysokoškolská porota byla složena z pedagogů vysokých škol a univerzit a jmenována podle počtu zúčastněných studentů a jejich úspěšnosti v loňském ročníku rektory a děkany škol. Národní porota byla složena z nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR.

Poroty vybraly v několikakolovém hodnocení k ocenění 21 prací. Jedna získala Národní cenu za studentský design 2009, 7 ocenění Excelentní studentský design 2009 a 13 cenu Dobrý studentský design 2009. Vítěz národní ceny získává cenu generálního ředitele Českých center (týdenní pobyt v Českém centru v některé ze světových metropolí), cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové, Cenu Student Agency (voucher na luxusní autobusové linky Student Agenty Express do Evropy), cenu studia Tactoo (15 000 Kč), cenu ministra průmyslu a obchodu, výrobky firem Croy, Elektrolux ČR, Eta a.s. a Erco Lighting. Autor nejvýše oceněné středoškolské práce získává voucher firmy Student Agency a produkty firem Electrolux ČR a Erco Lighting.

Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy. Vybraná vysokoškolská práce a vybraná středoškolská práce získávají Ceny ředitele Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni (ve výši 30 000 Kč a 15 000 Kč), Cenu Design Exit uděluje vybrané práci děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (30 000 Kč), vybraná práce získává cenu Národního technického muzea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za 10 000 Kč), vybraná práce získává Cenu ředitelky Uměleckoprůmyslového musea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za 10 000 Kč), vybraná středoškolská práce získává Cenu Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea (5 000 Kč). Firma ETA a. s.a Pixmac ocení svými produkty vedle vítěze národní ceny také ty, kdo získali ocenění Excelentní studentský design 2009. IKEA a firma Croy Concept s.r.o. předává ceny všem finalistům soutěže.

Další ocenění udělují Unie profesionálních designérů ČR, Unie výtvarných umělců ČR a časopis Architekt. Na tiskové konferenci vyberou žurnalisté Cenu novinářů. Cenu veřejnosti získávají vysokoškolská a středoškolská práce s nejvyšším počtem hlasů v hlasování na webových stránkách v podobě svítidel firmy ECO - DESIGN.

Soutěž a výstava mohly proběhnout díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českých center a firem Tescoma, Linet, Grund, Jablotron, Dvořák – svahové sekačky, a materiálové podpoře firem Croy Concept s.r.o., Eta, a.s. Elektrolux ČR, Erco Lightning, IKEA, Model obaly a.s., Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Red Bull a Student Agency.

O katalog se postaralo stejně jako v loňském roce grafické studio Kolektiv, o architekturu výstavy studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Štěpán Řehoř a Vít Šimek, kurátorkami výstavy jsou Dita Hálová a Lenka Žižková, logo soutěže od Milana Sodomy vyšlo ze zadání Vyšší odborné školy grafické v Praze, autorem symbolu soutěže je Jiří Janíček. Na realizaci soutěže se bezplatně podílely dvě desítky dobrovolníků z řad designérů, milovníků designu, přátel a rodinných příslušníků Design Cabinetu CZ.

PhDr. Lenka Žižková
Design Cabinet CZ
listopad 2009

Ocenění

Národní cena za studentský design 2009

Jakub Korouš, Jan Klos – Botas Classic 66

Excelentní studentský design 2009

Anna Marešová – Tramvaj pro Prahu TFP1
Zuzana Kubíčková – kolekce svrchních oděvů Zima
Vojtěch Linhart – Rekonstrukce tramvajového vozu T6 A5
Klára Šípková – kolekce šperků Stretch
MAGMA (Jaromír Hárovník, Richard Rozhoň, Ondřej Šorm) – Skupina MAGMA – kniha
Magdalena Drdová – Kolekce dětské letní obuvi pro předškolní věk pro firmu FARE
Lucie Koldová – Nábytek Home fitness

Dobrý studentský design 2009

Jiří Karásek – Call For Entries
Zuzana Havelcová – Autorská kniha Malý princ
Ladislav Průcha – Váza a mísa Duo pro firmu Moser
Zbyněk Soukup – Svítidlo a noční stolek Living cube
Sylvie Currin Kořánková – Autorská kniha Nemám Tě mít rád, mám Tě prodat
Jitka Kotíková – Soubor divadelních plakátů
Tereza Matyášková – Pracovní stůl
Kateřina Šípová – Skleněný soubor Tequila set
Tomáš Kadeřábek – Skříň Do hloubky…
Matěj Říčný – Svítidlo Devetatřicetiočko
Lucie Štorková – Plakát pro stálou expozici Pedagogogického muzea Komenského
Michaela Drobílková – Oděvní kolekxe Dva světy
Kateřina Kuchařová – Nafukovací kancelářská přepážka Close-space

Ceny

Cena generálního ředitele Českých center: Jakub Korouš, Jan Klos za kolekci obuvi Botas Classic 66 / VŠUP
Cena Tactoo/ Jakub Korouš, Jan Klos za kolekci obuvi Botas Classic 66 / VŠUP
Cena Student Agency: Jakub Korouš, Jan Klos za kolekci obuvi Botas Classic 66 / VŠUP
Cena ministryně školství, mládeže a tělováchovy PhDr. Miroslavy Kopicové: Jakub Korouš, Jan Klos za kolekci obuvi Botas Classic 66 / VŠUP
Cena ministra průmyslu a obchodu ing. Vladimíra Tošovského: Jakub Korouš, Jan Klos za kolekci obuvi Botas Classic 66 / VŠUP
Cena firmy Electrolux ČR: Jakub Korouš, Jan Klos za kolekci obuvi Botas Classic 66 / VŠUP
Cena firmy ERCO Lightning: Jakub Korouš, Jan Klos za kolekci obuvi Botas Classic 66 / VŠUP
Cena Student Agency: Magdalena Drdová za kolekci dětské letní obuvi pro předškolní věk pro firmu FARE / SUPŠ Uherské Hradiště
Cena ředitele Ústavu umění a designu ZČU v Plzni: Lenka Svatošová za kufr s příručním zavazadlem / SŠUD,VOŠ restaurátorská, Brno
Cena ředitele Ústavu umění a designu ZČU v Plzni: Matěj Říčný za svítidlo Devětatřicetiočko / FaVU VUT Brno
Cena Exit Design děkana Fakulty umění a designu v Ústí n. L.: Kateřina Šachová za Papelote - nové panírnictví / VŠUP
Cena generálního ředitele Národního technického muzea: Anna Marešová za Tramvaj pro Prahu - TFP1/FUD UJEP
Cena Uměleckoprůmyslového musea: Zuzana Kubíčková, za kolektci svrchjních oděvů ZIMA / VŠUP
Cena firmy Electrolux ČR: Magdalena Drdová za kolekci dětské letní obuvi pro předškolní věk pro firmu FARE / SUPŠ Uherské Hradiště
Cena Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea: Tereza Kováříková za mísy Lentilka / SUPŠS Železný Brod
Cena Unie profesionálních designérů ČR: Vojtěch Linhart za rekonstrukci tramvajového vozu typ: T6 A5 / VŠUP
Cena Unie výtvarných umělců ČR: Lenka Svatošová za kufr s příručním zavazadlem/ SŠUD,VOŠ restaur. Brno
Cena IKEA ČR: všech 21 oceněných národní cenou, exceletním studentským designem a dobrým studentským designem
Cena ETA a. s.: všem oceněným národní cenou a excelentním studentským designem
Cena fotobanky Pixmac: všem oceněným národní cenou a excelentní studentským design
Cena Croy Concept všem oceněným dobrým designem, excelentním desinem a národní cenou
Cena časopisu Architekt: Denisa Kanderová za solární chladničku v tropech / FS VUT v Brně

Cena novinářů:
Cena ECO-DESIGN : cena veřejnosti pro vysokoškou nebo univerzitní práci
Cena ECO-DESIGN: cena veřejnosti pro středoškoslkou práci

Ceny poroty pro střední odborné školy a vyšší odbodné školy

(získali ze 120 možných bodů 99 a více bodů)


Marek Slavík – Skleněná mísa Organika
Veronika Hanzíková – Soubor plakátů SOS animal
Tereza Kovaříková – Mísa Lentilka
Michal Zeman – Společenský stolek
Petra Pluháčková – Dámský oděv
Ondřej Blažek – Plakát pro Pražské jaro
Kana Krajinová – Ethnic fashion - Russia
Václav Šuba – Veřejné toalety
Jana Voňková – Mísa Ohnivá krajina
Michaela Hrubá – Vázy Hoffmann
Kateřina Ondrušová – Dětský hrací stůl

Detailní rozpis závěrečného hodnocení naleznete v přiloženém XLS souboru (viz níže – Připojené soubory)

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu