Design Cabinet CZ

11.03. 2020 - 25.04. 2020

One-to-one. Výzvy bílé krychle

Výstavy

     Do 24. dubna 2020 se v Galerii UM na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze představuje výstava One-to-one. Na ni vystaví kurátorský kolektiv absolventů oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění nevystavitelné: architekturu, zvuk, performance, pohyblivý obraz a grafický design. Galerijní prezentace zásadním způsobem ovlivňuje, jak divák vnímá vystavené umělecké dílo. Odbytá nebo nedomyšlená instalace proto může dílo v krajním případě dokonce zcela zničit. Dovoluje ale vůbec galerijní bílá krychle vystavit všechny druhy umění? Autoři a autorky se zaměřili na média dnes už sice běžně vystavovaná v galerijním prostoru, ten byl však ve své podobě bílé krychle původně koncipován pro zcela jiné umělecké formy. Ve stejném prostoru a stejném čase se zde tedy zároveň prezentují média architektury, zvuku, performance, pohyblivého obrazu a grafického designu. Při jejich vstupu do galerie vyvstávají před každým z nich vlastní výzvy, jež vyplývají z pomíjivé či naopak čas-požírající povahy, z nemožnosti přesunu nebo z vysokých nároků na diváka, ať už v jakémkoli smyslu.  Cílem autorů a autorek výstavy nebylo navrhovat univerzální řešení, ale zdůraznit nutnost vnímat specifické potřeby konkrétního díla a adekvátně na ně reagovat. Výstava tak představuje pětici uměleckých děl a zároveň vyzdvihuje proces i způsoby jejich instalace a prostřednictvím doprovodných textů také teoretické zázemí jednotlivých instalačních řešení. V mnoha variacích se tu přitom opakuje základní vzorec one-to-one, jeden na jednoho.

Více informací v příloze.
Galerie UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno pondělí–sobota 10–18 hod.
Vstup zdarma

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu