Design Cabinet CZ

04.08. 2020 - 09.09. 2020

Parter – opomíjený prostor Masarykovy ulice

Festivaly a veletrhy

Dům umění Ústí nad Labem zahajuje letní výstavní projekt s názvem Parter – opomíjený prostor Masarykovy ulice, který se věnuje post-utopickému městskému prostoru v centru města. Umělecká díla, dočasně usazená v okolí nového sdíleného prostoru Domu umění Ústí nad Labem s bytovými jednotkami a obchody v centru města, patří mezi hlavní nástroj k odhalení skrytých potenciálů místa, k jeho doplnění, spoluutváření či rozšiřování nových významů.

Základní ideou výstavy je zvýšení povědomí o rozsahu a smyslu konkrétního veřejného prostoru — parteru Masarykovy ulice ve vztahu k umění, architektuře a krajinářské architektuře. Autoři projektu se pokoušejí o počátek mezioborového dialogu odborníků, umělců, místních politiků a hlavně obyvatel parteru, o jehož budoucnosti chtějí vést diskuzi.

Impulsem k vytvoření kurátorského projektu pracujícího s veřejným prostorem byla přímá konfrontace s životem a děním v nové lokalitě, kam Dům umění Ústí nad Labem dočasně přesídlil. Některé teze zůstávají pouze v idejích a vyčkávají na vhodnou příležitost k realizaci v budoucnu, neboť atraktivita a kvalita tohoto prostředí je přímo závislá na pochopení a propojení jeho minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Samotný městský prostor je totiž aktivní formou, ne pouhým nesouvislým souborem v gesci různých subjektů, a možná se s patřičným příběhem může dařit realizovat pokusy o vyjednávání.

Oslovení participující umělci reagují na specifické prostory, témata, historii a ozvláštňují dosud poměrně problematickou lokalitu, kde je zapotřebí upozornit na základní problémy ohrožující veřejný prostor: jeho otevřenou či plíživou privatizaci, komercionalizaci a gentrifikaci; zanedbanost městských prostorů, které nestojí v centru pozornosti nebo patří do sociálně okrajových oblastí; přetrvávající upřednostňování soukromých zájmů. Pomyslné kategorie rozčleňují umělce do několika skupin reprezentujících principy, jak s veřejným prostorem pracovat (participační projekt, funkční, vizuální a absurdní prvky, light design, akustické interaktivní prvky).

 Adéla Bierbaumer reflektuje v rámci ročního fungování sítotiskové dílny U Pavouka na parteru lokální divoký komunitní život. Sběrem pestrobarevných poutačů a nápisů místních obchodů a služeb zaznamenala v čase specifickou směs pokleslé typografie reprezentující toto místo, a jako dlaždice obtiskává na látku nekonečný vzor s absurdními nápisy. Projekt s názvem Denně 4000 kusů doplňuje o své ilustrace, ve kterých oslavuje radost a svobodu místních dětí, která na zničeném hřišti prožívají své znuděné mládí.

Adam Hejduk vytvořil prostorové skleněné objekty vycházející tvarem z architektonických kompozic parteru. Pomocí skla, dřeva a strun vytváří unikátní prostorovou instalaci Akustická zákoutí (2020), která kombinuje objektovou a zvukovou dimenzi.

Umělecké trio ve složení Jan Hrubeš, Vojtěch Novák a Štefan Pecko vychází ze sledování svého bezprostředního okolí, které dotváří a modifikují prostřednictvím instalací a komplexních procesuálních formátů živých akcí. Do prostředí Parteru připravili sérii několika intervencí, které přicházejí jak s užitečnými zásahy typu doplnění praktického užitného vybavení (Využití dešťové vody, 2020) nebo ozvláštnění prostoru novou mytologií (Páv Ⅰ.—Ⅲ., 2020). Dočasné instalace vycházející z místního architektonického detailu odrážejí degradaci opomíjených materiálů, jenž by pravděpodobně mohly mít potenciál, avšak ve skutečnosti se stávají možnou příčinou přetrvávající stagnace.

Tomáš Roček do veřejného prostoru zasahuje formou zvukové–rozhlasové hry Prach (2020). Na základě historických reálií a současného vývoje parteru se prostřednictvím příběhové narace přesouvá do nejasné minulosti. Utopický moment z doby před výstavbou parteru tak přináší nečekaný pocit z prostoru, který při poslechu prožíváme a promítáme ho do současnosti místa.

Ateliér zahradní a krajinářské architektury K2N Landscape se zaměřuje na spolupráci s obyvateli a přemýšlení nad udržitelnými principy plánování městské krajiny. Na podzim roku 2019 před dočasným Domem umění uskutečnili osázení betonových květináčů suchomilnými rostlinami. V tomto konceptu (Na vlně, 2020) společně s místními obyvateli a lokální komunitou nadále pokračují.
 

 

Projekt nabízí bohatý doprovodný program:

 

04. 08. (úterý)  → od 17:00

Umění pro město
Moderovaná diskuze o umísťování uměleckých děl a drobné architektury do stávajících a nově vzniklých veřejných i poloveřejných prostor. Moderuje Viktorie Mravčáková z IPR Praha.

 

13. – 15. 08. → 13:00 — 18:00
Na vlně

Participativní workshop studia K2N Landscape s místními obyvateli nad udržitelnými principy péče o zeleň a kultivací betonových květináčů ve veřejném prostoru parteru. 

15. 08. (sobota) →13:00 — 18:00
Blešák, sítotisková dílna a hry pro děti

Blešák na pěší zóně před Domem umění — přineste věci, které již nepotřebujete, účast je bezplatná. Součástí budou i aktivity pro děti v sítotiskové dílně.

 

28. 08. (pátek) → od 17:00

Zvukové odrazy #13 — Petr Válek
Hudební odpoledne na ulici z cyklu prezentací soudobé zvukové tvorby na pomezí hudby a výtvarného umění tentokrát s Petrem Válkem.

 

02. 09. (středa) → od 17:00

David Helán: post-utopická performance
Umělec David Helán využívá dadaistické principy, experiment, humor a vystupuje v roli pseudo-vědátora nebo lidského tvora budoucnosti.

 

05. 09. (sobota)  → 14:00 —17:00

Bojovka
Workshop pro děti se Šárkou
Formou bojové hry společně s dětmi prozkoumáme neprobádaná zákoutí v parteru Masarykovy ulice.

 

09. 09. (středa)  → od 17:00

(Post) socialistické město
Moderovaná diskuze o sídlištích a sociálně-inovačních projektech, které usilují o změnu vedoucí k užívání vnitřních zdrojů a potenciálu místa, v němž žijí a pracují.

 

Informace o výstavě a doprovodném programu naleznete v přílohách a na

www.duul.cz

@dum_umeni — IG

@DumumeniUL — FB

duul@ujep.cz

 

Martina Johnová & Iva Polanecká 

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu