Design Cabinet CZ

18.03. 2023

Poklady Islandu_Muzeum Ásmundarsafn_v zahradě Asmundura Sveinssona

Designéři na cestách

Design Cabinet CZ vyráží občas za hranice naší země. V roce 2022 byl cílem Island, kde obdivovaly členky DC CZ nejen drsnou krásu tamní přírody, ale i design a umění.

Malou perlou ukrytou trochu stranou turistických cest Reyjavíku skryté v malé oáze zeleně předměstí, je muzeum islandského sochaře Asmundura Sveinssona. Budova muzea připomíná zmenšený artefakt odkazující svou formou na monumentální stavby dávnověku, který ve skutečnosti překvapí nejen svým komorním měřítkem, fascinující prací se světlem interiéru, ale i skulpturální meditativní zahradou, která představuje Sveinssonovu vskutku světovou a nadčasovou tvorbu, v mnoha momentech připomínající tvorbu Henryho Moora. Návštěva muzea i zahrady je vskutku zážitkem, který stojí za to si při návštěvě ostrova sopek a gejzírů dopřát.

Sochař Ásmundur Sveinsson muzeum Ásmundarsafn sám navrhl -  pracoval i žil v této krásné budově, která je nyní součástí Reykjavíckého muzea umění (celkem zahrnující trojici budov: Hafnarhús, Kjarvalsstaðir a Ásmundarsafn). Struktura bílé kupole je obklopena Sveinssonovými sochami v zahradě, masivními postavami jeho raného období i jeho pozdějšími lehkými abstraktními kompozicemi.

Interiér budovy nabízí jedinečný zážitek, jeho architektura a dispozice, inspirované lidovou středomořskou architekturou, jsou samostatným uměleckým dílem. Sveinssonovo dílo je zde často vystavováno spolu s díly jiných moderních nebo současných umělců. Instituce muzea však vytváří také platformu pro nové, současné talenty. Výstavy v muzeu umění v Reykjavíku pokrývají historii až po současnost, od konvenčních až po nejzazší hranice moderního umění.

 

Ásmundur Sveinsson

Sochař Ásmundur Sveinsson se narodil v roce 1893 a zemřel téměř o devadesát let později, v roce 1982. Prožil jedny z nejintenzivnějších období historie; narodil se v chudobě agrární kolonie, kde většina obyvatel usilovala o samozásobitelské zemědělství, ale když zemřel, Islanďané se stali jedním z nejbohatších národů světa a země se již dávno stala republikou s aktivní demokracií.

Během tohoto období svět prošel revolucemi, osvobozovacími boji a světovými válkami; nastoupily automobily a letadla; lidé prolomili zvukovou bariéru, začali cestovat vesmírem a využili jadernou energii. Ve vědě a sociálním blahobytu byly učiněny obrovské pokroky, nemluvě o revoluci formy ve většině oblastí umění a designu.

Reakce lidí na změnu lze obecně zařadit do jedné ze dvou kategorií: někteří se obávají změn, chovají zášť k inovacím a postrádají to, co nahrazují, zatímco jiní skutečně přijímají pokrok a věří, že změny jsou součástí evoluce člověka a zlepšení života.

Ásmundur Sveinsson spadal do druhé kategorie: byl po celý život moderním člověkem, zastáncem technických inovací, reforem, rovnosti lidí a lepšího blahobytu pro průměrného občana, jemuž zasvětil své umění a práci a považoval za nejcennějšího kritéria pro všechny lidské činnosti.

Bohatství Sveinssonova umění plně odráží tento pohled. Pečlivě sledoval a rychle přijal inovace své doby. Věřil, že budoucnost sochařství spočívá v přiblížení se technologii; sochy by měly být umístěny v blízkosti továren a elektráren, u míst, kde lidé pracovali.

Tituly jako The Future, Electricity, Through the Sound Barrier, Space Dragon, Music of the Spheres a Röntgen-Memorial výmluvně odrážejí Sveinssonův přístup; byl fascinován technologií a mnoho jeho děl souvisí s vývojem v těchto oblastech.

Ásmundur Sveinsson byl svým pohledem skutečně moderní člověk a svým uměním a svými názory se podílel na budování moderní společnosti na Islandu. Výhody tohoto vývoje si užíváme i v novém století.

Zdroj:

https://listasafnreykjavikur.is/

 

autor a foto: Květa Čulejová

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu