Design Cabinet CZ

03.04. 2017

Praha S nebo BEZ Transgasu

Design v souvislostech

Spolek Architektura 489 ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu, spolkem Prázdné domy, iniciativou Libeňský most nebourat, nerozšiřovat a s podporou Národního muzea, tuto sobotu uspořádal komentovanou prohlídku exteriérem komplexu budov Transgas.

Návštěvníky provedli a svým komentářem akci doprovázeli jeden ze spoluautorů, architekt ing. arch. Václav Aulický a spoluautor řešení interiérů prof. akad. arch. Jan Fišer. Akce byla hojně navštívená a to zejména příznivci architektury, studenty a mladými architekty, kteří si nenechali ujít ani následující diskuzi v budově bývalého Federálního shromáždění, na kterou přijali pozvání a dostavili se prof. PhDr. Rostislav Švácha, Vladimír 518, Petr Herman (zastupující investora), ing. arch. Petr Hlaváček, doc. ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc a MgA. Pavel Karous Ph.D. Diskuze poukazovala a zdůrazňovala význam této památky a všestranně chápanou složitost situace, kde největší díl „viny“ na plánované demolici komplexu nenese investor, ale pražská památková péče, která se ve svých schvalovacích procesech dopouští fatálních selhání, v jejichž důsledku let budou z Prahy mizet architektonické památky 60. let a 70. jako pára nad hrncem. Slovy Vladimíra 518 „asi si je tato společnost nezaslouží“, bohužel slovy téhož autora, byla další diskuze z akcí, kde „přesvědčení přesvědčují přesvědčené“. Pokud totiž v řadách zúčastněných byli příznivce demolice, troufám si říci, že by bylo možné spočítat je na prstech jedné ruky. Přesto můžeme doufat, že tato akce neproběhla bez reakce. Přínosem snad bude rozšíření povědomí o pořádané petici, která bude následně předána ministerstvu kultury, a která je zřejmě posledním SOS zvoláním po záchraně této jedinečné památky českého brutalismu a hi-tech architektury. Proto ty, kteří by chtěli svým podpisem petici podpořit připojuji odkaz

http://e-petice.cz/petitions/petice-proti-zbourani-komplexu-budov-transgas.html

 

Květa Čulejová

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu