Design Cabinet CZ

17.03. 2019

Přehrada „Naděje“ z vlnité lepenky

Novinky

Vlnitá lepenka se stane základním materiálem 13. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky 2019. Letošním tématem je Vodní nádrž Naděje.

Mladí stavitelé budou z ekologického obalového materiálu vlnité lepenky stavět přehrady. O titul letos bojuje 28 středních stavebních škol. Úkolem studentů je navrhnout a vytvořit z vlnité lepenky originální projekt stavby umělé vodní nádrže s přehradní hrází. Dominantou modelu musí být přehradní hráz včetně jejího okolí podle zvolené funkce přehrady. Studenti musejí ukázat v modelu i vnitřní uspořádání stavby. Na vytvoření originální přehradní nádrže mají studenti čas do 17. května 2019.

Celostátní soutěž Stavby z vlnité lepenky dlouhodobě poukazuje na všestranné použití vlnité lepenky jako obalového materiálu a zároveň připomíná její velký ekologický přínos. Vlnitá lepenka se vyrábí z obnovitelných zdrojů a je 100% recyklovatelná. Oproti ostatním obalovým materiálům je ekologičtější a více tak odpovídá cílům, jako je trvalá udržitelnost a snižování CO2.

Speciálním partnerem letošního ročníku soutěže je státní podnik Povodí Odry, který spravuje a udržuje přes 3 654 km vodních toků, osm přehradních nádrží, 31 malých vodních nádrží a provozuje třeba 80 jezů, 3 gravitační převody a 11 malých vodních elektráren, a to na celkové ploše 6 252 km2. Zpracování lepenkových modelů přehradní hráze se všemi jejími funkcemi je složitý úkol, který vyžaduje určitou znalost oboru vodního hospodářství. Firma Povodí Odry doufá, že některé ze studentů detailnější náhled do zajímavé problematiky vodních staveb zaujme natolik, že se rozhodne svou budoucí pracovní kariéru spojit s vodou

Celostátní soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek sdružující nejvýznamnější české výrobce vlnité lepenky. Dlouhodobým partnerem je obalová společnost EKO-KOM, která provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.

 

Více informací v příloze.

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu