Design Cabinet CZ

09.07. 2020 - 31.07. 2020

Přihlaste se do mezinárodní studentské soutěže o Cenu profesora Jindřicha Halabaly

Soutěže

16. ročník mezinárodní přehlídky studentských prací

Termín elektronického podání přihlášek je do 31. 7. 2020!

 

Mendelova univerzita v Brně vyhlásila 16. ročník mezinárodní soutěže studentských prací Cena profesora Jindřicha Halabaly. Tato soutěž vznikla při příležitosti 100 letého výročí narození prof. Halabaly. Její statut byl schválen vědeckou radou Dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvoleni a vědeckou radou Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Cena profesora Jindřicha Halabaly je každoročně udělována studentům vysokých škol v České republice a Slovenské republice, nebo jiné zemi EU za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu nábytku a interiéru. V soutěži se hodnotí jen kompletní projekt, který musí být odevzdaný kurátorovi soutěže dle podmínek pro daný ročník.

Přihlášené práce budou hodnoceny odbornou porotou složenou ze zástupců jednotlivých škol a významných institucí. Vyhodnocení soutěže bude probíhat ve dvou kolech.

Cena je udělována v kategorii:

  1. Design nábytku - klauzurní práce
  2. Design nábytku - závěrečné práce
  3. Design interiéru - klauzurní práce
  4. Design interiéru - závěrečné práce
  5. Design nábytku a interiéru - kategorie střední školy

 

Studenti, jejichž práce budou kladně hodnoceny porotou v elektronickém hodnocení, budou následně vyzváni, aby v termínu mezi 12. 10. – 16. 10. 2020 dodali své práce k vystavení na adresu Mendelovy univerzity v Brně. Případně bude možné je předat i při instalaci výstavy dne 19. 10. 2020 do Místodržitelského paláce v Brně. Bližší pokyny budou vypsány v e-mailu určeném vybraným autorům.

 

Vybrané práce budou předvedeny veřejnosti v krásném prostředí Místodržitelského paláce v Brně, v termínu 23. 10. - 8. 11. 2020. Zde před zahájením výstavy proběhne druhé kolo hodnocení za účasti odborné poroty. Výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích, budou vyhlášeny předsedou komise na vernisáži dne 4. 11. 2020 v 15 hod.

Termín elektronického podání přihlášek na www.halabala.ldf.mendelu.cz je do 31. 7. 2020.

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu