Design Cabinet CZ

12.05. 2020 - 01.11. 2020

Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů Umprum

Výstavy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se prezentuje do 1. listopadu 2020 v plzeňské výstavní síni plzeňských Masných krámy výstavou Přihraj! Výstava se vymyká předchozím velkým bienálním výstavám školy. Poprvé se představuje mimo hlavní město Prahu, a to v prostorách Západočeské galerie v Plzni. Druhou novinkou je téma výstavy - Spolupráce. Soubor děl není jako dříve pouze výběrem toho nejlepšího, co studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové vytvořili, ale pojí jej spolupráce na nejrůznějších úrovních.

Z 33 vystavených projektů můžeme například jmenovat zdařilou spolupráci na návrhu tramvaje Urbi Tomáše Chludila, absolventa Ateliéru průmyslového designu. Na vývoji autonomní tramvaje, pracoval se specialisty ze společnosti Škoda Transportation. Jeho prioritou bylo, aby tramvaj byla bezpečná a esteticky univerzální. Diplomový projekt zaujal natolik, že se stal zaměstnancem společnosti a pracuje v nově založeném designérském oddělení.

Přístup postavený na rešerších, sledování potřeb lidí i daného místa využíval Igor Machata. Student Ateliéru architektury II v projektu OKDR 2.0 navrhoval revitalizaci bývalého obchodního domu v bratislavské čtvrti Ružinov. K projektu se postavil komplexně a do revitalizace nezahrnul jen samotnou chátrající budovu, ale i její okolí a hledal optimální řešení pro toto místo. Využívá například staré výkopy pro vodní náměstí, zahrnuje rekreační a odpočinkové zóny, ale zároveň při všech navrhovaných změnách zohledňuje život na sídlišti a potřeby lidí.

Na spolupráci s technology a různými specialisty staví projekty Dity Lešovské a Amálie Koppové, které se věnují tématu udržitelnosti a ekologie. Amálie Koppová, studentka Ateliéru textilní tvorby, se zabývala dalším využíváním potravinového odpadu. Z vybraných zbytků různého exotického ovoce získávala přírodní pigmenty pro barvení látek. Na vývoji spolupracovala s UPM a zároveň si musela vybudovat síť dodavatelů potřebných surovin.

Dita Lešovská z Ateliéru designu nábytku a interiéru ve spolupráci se sklářskou firmou Brokis zpracovávala skleněný recyklát. Se střepy experimentovala, zjišťovala jejich chování v různých situacích a ve výsledku vytvořila desky, které se staly součástí dřevěných šperkovnic. Zhodnotit dokázala i drobné kazy, které při sklářské výrobě vznikaly – dírky ve skle posloužily jako formy pro odlévání stříbrných šperků.

Jinou formu spolupráce, a to mezi různými obory, dokládá Krabička s rozkládacím divadélkem Barbory Satranské z Ateliéru ilustrace a grafiky a Kláry Němečkové z Ateliéru produktového designu. V rámci společného semestrálního úkolu navrhly malé domácí stínové divadlo. Došlo zde k přínosnému propojení různých technických efektů a výtvarného zpracování.

Vzájemná propojenost a síť vazeb je zachycena i v architektonickém ztvárnění a grafickém vizuálu výstavy odkazujícím na jakousi mapu či herní plán. Pro instalaci byly využity různé stavební materiály, které po deinstalaci expozice mohou být opět plnohodnotně využity. U příležitosti výstavy byl zároveň vydán katalog seznamující s jednotlivými díly a jejich autory formou rozhovorů.

 

Vystavující autoři

Barbora Indráková, Igor Machata, Jakub Herza, Marie Stefanová, Vojtěch Tecl, Aneta Honzová, Barbora Vildová, Dita Lešovská, Michael Rosa, Radek Brezar, Nela Kuhnová, Karolína Vintrová, Tomáš Chludil, Anežka Minaříková, Barbora Satranská, Klára Němečková, Cindy Kutíková, Jakub Delibalta, Daniel Kinský, Jan Šindler, Marie Urbánková, Vít Škop, Aleš Hnátek, Amálie Koppová, Barbora Procháková, David Ramdan, František Jungvirt, Jan Grabowski, Martin Franček, Ondřej Stára, Vojtěch Bašta, Barbora Dayef, David Nosek, Jan Kolský, Lea Petříková, Marie Tučková a Vojtěch Novák.

Více informací v příloze.

Foto: Ondřej Přibyl
 

Západočeská galerie v Plzni

výstavní síň Masné krámy

Pražská 18, Plzeň

Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu