Design Cabinet CZ

19.10. 2018

Rektorské volby

Bazar

Dne 9. října 2018 vyhlašuje Akademický senát Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, v souladu se zněním čl. 11 Jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ze dne 25. července 2017, volbu kandidáta na funkci rektora/rektorky.

 Návrhy kandidátůdo středy 31. 10. 2018 do 16:00 hodin

Je možné podávat na sekretariátu rektora UMPRUM osobně nebo doporučeně k rukám asistentky rektora Kristýny Baumannové. V případě odeslání poštou rozhoduje okamžik doručení.

Písemný návrh kandidáta obsahuje:

  1. písemný souhlas navrženého kandidáta/kandidátky s kandidaturou;
  2. v písemné a také v elektronické podobě stručný životopis navrženého kandidáta/kandidátky s charakteristikou jeho působení na vysoké škole (charakteristika se týká pouze těch kandidátů/kandidátek, kteří na VŠ působili. V žádném případě nezakládá žádná omezení pro kandidaturu osob bez působení na VŠ);
  3. v písemné a také v elektronické podobě stručné teze volebního programu
  4. prohlášení kandidáta, že splňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. (text prohlášení bude k dispozici u asistentky rektora);
  5. písemné prohlášení nejméně 30-ti členů akademické obce o tom, že souhlasí s kandidaturou navržené osoby (formulář prohlášení bude k dispozici u asistentky rektora) 

Návrhy kandidáta na funkci rektora/rektorky má právo podat každý člen akademické obce. K platnosti kandidatury je zapotřebí, aby s ní vyslovilo písemný souhlas nejméně 30 členů akademické obce. Smyslem podmínky 30 členů akademické obce (jméno člena akademické obce + podpis) je potvrzení relevance kandidatury. V žádném případě není míněna jako výzva k vytváření volebních táborů jednotlivých kandidátů (jinými slovy - nejedná se o preferenční hlasy). Je žádoucí, aby kandidovalo a vzájemně si konkurovalo více kvalitních kandidátů. Členové akademické obce mohou podpořit svým souhlasem více kandidátů. 

Předvolební veřejné zasedání: čtvrtek 15. listopadu 2018, 15:00 v učebně 115 ; osobní představení kandidátů/kandidátek  a  jejich stručných tezí volebního programu  akademické obci.

 Volební zasedání AS: pondělí 26. listopadu 2018

Veškeré kroky, kterými Akademický senát organizuje a provádí volby, se řídí platným Jednacím řádem Akademického senátu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ze dne 25. července 2017. Volbu upravují články 11 až 18.

Více informací na www.vsup.cz

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu