Design Cabinet CZ

08.07. 2019

Reportáž z výstavy klauzurních prací - Letní sklizeň na FUD UJEP 2019

Novinky

      V druhé polovině června proběhla na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem výstava klauzurních prací. Letní sklizeň nabídla návštěvníkům bakalářské a magisterské práce v šestnácti ateliérech ve čtyřech patrech školní budovy. Devět z nich je zaměřeno na design.Interaktivní expozice se nacházela hned v přízemních prostorech v ateliéru Přírodních materiálů. Studenti si museli poradit s tématem Nástroj – akustický experiment či Litina a vytvořit model pro objekt z litého železa. Do jednotlivých prací byl často zapojen zvuk, jehož podobu ovlivňoval divák. V místnostech ateliéru jsme proto mohli najít velmi hravé instalace jako například Melodii vody, která zkoumala zvuk tekutiny v různých nádobách či dílo pohrávající si se zvuky dešťových kapek dopadajících na materiálově rozmanité objekty. Vedle nich se nacházely modely pro litinové objekty – nejrůznější mísy a misky, šachtový poklop, pohřební schránka a další.Ateliér Skla se nesl ve znamení motta Life. Skleněné objekty upozorňovaly na problémy života každého z nás a jejich ignoraci či na životní role a standart, jenž každý vnímá rozdílně. Transparentní kulaté tvary ze skla představovaly tzv. bubliny, do kterých se často uzavíráme před světem. Nechybělo ani téma znečištění životního prostředí a upcyklace. Vystavené byly také semestrální práce s tématem Vratná láhev.

     Otázka „Is the Future point of our orientation?“ otevřela debatu mezi studenty v ateliéru Designu keramiky. Objevily se slova jako sebeláska, hédonismus, bezobal, transport a distribuce, délka života apod. Pro lepší srozumitelnost a přehlednost bylo zadání opatřeno doplňující otázkou - Jakou roli ve Vašem tématu hraje voda, jakožto základní zdroj života? Semestrální práce ze zimního období se věnovaly digitálním technologiím v souvislosti s jejich využitím v keramice a porcelánu. Druhé semestrální téma Rakku bylo soustředěno na techniku vytváření z volné ruky (točení, modelování, lepení, formování) a aktivní účast při procesu výpalu. Současné politiky se dotkl ateliér Vizuálního designu se zadáním - jak vnímáte 30. let od sametové revoluce? Vyvěšené plakáty obsahovaly hesla tipu - nemusím šít oblečení podle Burdy, můžu jíst mandarinky celý rok, nesbírám plechovky od Coca Coly a Fanty na dovolené v Maďarsku a další. Některé slogany se však dotýkaly i vážných a podstatných témat. Velmi kreativní byl klauzurní projekt v podobě klasických koláčků štěstí s ukrytými vzkazy. Po rozpůlení koláčku se objevily krátké výroky z každodenního života, jako Zůstaň sebou, Buď ty, Ptej se nebo Povídej si.

     Ateliér Grafického designu 2 pojal své zadání značně prakticky. Cílem bylo zpracovat webovou prezentaci ateliéru. Sestavit informační strukturu a rešerši. Dále vytvořit wireframe a následně grafický návrh s definováním stavebních prvků webu i vzhledem všech typů stránek. Expozice se skládala z plakátů a počítačů prezentujících web ateliéru.Studenti Oděvního designu navrhovali pláště z nejrůznějších materiálů. Vystaveny byly také dvě magisterské práce. Kreativní střih – Transformace košile a Zakázka pro herbář dotýkající se opětovně myšlenkám z oblasti ekologie a recyklace. Již v rámci Artsemestru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové škole v Praze v Ateliéru průmyslového designu si návštěvníci mohli prohlédnout návrhy revitalizací pro pietní území Lidic. Stejnému tématu se věnoval i Design interiéru na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Jednotlivé návrhy byly vystaveny v podobě modelu a příslušného plakátu s doplňujícími informacemi. Publiku byly představeny nové vyhlídky a lávky na území pietního parku či venkovní mobiliář a architektonické oživení místních sochařských realizací. Ateliér Produktového designu se zaměřil na městský mobiliář. Na modelech laviček, osvětlení nebo židlích a stolech probíhala přímo spolupráce s firmou mmcite.

    Grafický design 1 zakončil výstavu klauzurních prací zaměřených na design a prezentoval projekty, jež reagovaly na jednoduchou ale stěžejní otázku -  Jak dál? Opět se objevilo téma ekologie a problém nadměrné produkce plastů. V několika pracích jsme se mohli dozvědět, jak každý z nás může přispět k tomu, aby vize z hlediska globálního oteplování a ničení životního prostředí nebyly tak katastrofické, a aby naše Země byla za 30 let ještě stále obyvatelná jako doposud. Studenti také naznačili, jak je svoboda dnes křehká a že je důležité ji chránit. Díky svobodě se můžeme volně rozhodovat a volby zároveň posouvají každého z nás někam dál. Jedna z autorek se také dotkla problému samoty u cizinců, jejichž rodina je vzdálena tisíce kilometrů. Zdůraznila, jak jsou v těchto těžkých chvílích důležitá slova podpory od přátel a známých.

 

Andrea Vaňourková

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu