Design Cabinet CZ

28.11. 2022

RIEDEL – SKLO, TRENDY, INOVACE

Recenze

Užitkové, dekorativní, luxusní a osvětlovací sklo firmy Jos. Riedel a jejích předchůdců (1752–1945)

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vydává česko-anglickou knihu o firmě Jos. Riedel. Má 544 stran a 687 obrazové dokumentace.

Firma Jos. Riedel z Polubného v Jizerských horách na severu Čech byla mezi světovými válkami největším sklářským podnikem v Československu. První člen rodu začal v kraji podnikat roku 1752, tedy před 270 lety. Důležitou součástí firemního portfolia byly duté sklo, lisované sklo a svítidla, přesto jsou však Riedelové vnímáni zejména jako producenti bižuterních polotovarů, kde zastávali dominantní roli nejen ve státě, ale i ve světovém kontextu, případně technického skla.

Největší kolekci riedelovského skla na světě spravuje Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Na podzim roku 1964 získalo část původní vzorkovny, zahrnující více než 500 autentických kusů především z období let 1880–1938, které průběžně doplňuje vhodnými akvizicemi. V muzeu jsou uloženy též četné střihy, vzorníky, fotografie a materiály archivní povahy, dokumentující činnost firmy. Právě dochované výrobky motivovaly a umožnily vznik publikace.

Cílem monografie, připravené na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou poskytované Ministerstvem kultury ČR, je vůbec poprvé systematicky zmapovat aktivity společnosti Jos. Riedel a jejích předchůdců v oblasti užitkového, dekorativního, luxusního a osvětlovacího skla mezi lety 1752 až 1945. Název monografie byl zvolen se snahou zdůraznit skutečnosti, které byly pro riedelovské sklo po celé období typické – pečlivé sledování technických i výtvarných (designových) trendů a důraz na vlastní vývoj inovací a jejich zavádění do praxe.

 

Petr Nový, Helena Braunová, Riedel. SKLO, TRENDY, INOVACE. Užitkové, dekorativní, luxusní a osvětlovací sklo firmy Jos. Riedel a jejích předchůdců (1752–1945) / Riedel. GLASS, TRENDS, INNOVATIONS. The Glassware, Decorative, Luxury, and Lighting Glass by Jos. Riedel Company and the Predecessors (1752–1945). Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2022, ISBN 978-80-86397-42-9, plnohodnotná česká a anglická jazyková verze 544 s., 687 obr., k prodeji na pokladně MSB (zvýhodněná cena 1 890 Kč) nebo v Knihkupectví Fryč, Liberec (i on-line).

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu