Design Cabinet CZ

21.10. 2022

Rozhovor pro Národní cenu za studentský design 2022 – Daniel Barek

rozhovory

Seznamujeme vás s oceněnými účastníky soutěže Národní cena za studentský design 2022. S písmem přichází každý z nás do denního kontaktu, málokdo si však uvědomuje, jak náročné je takové písmo vytvořit a pro kolik lidí je právě typografie vášní. V rozhovoru vám Daniel Barek právě tuto problematiku přiblíží a také vás seznámí se svou knihou Náklon v typografii a jeho autorské zpracování, která byla oceněna cenou Excelentní studentský design 2022.

Do soutěže ses přihlásil se svou diplomovou prací Náklon v typografii a jeho autorské zpracování. Co tě vedlo k tomu tuto problematiku zpracovat v rámci celé knihy? Bylo téma do této doby přehlížené?

Tématika náklonu v typografii (z formálního hlediska) takřka nebyla zpracovaná. V české literatuře, jinak velmi bohaté na knihy o typografii a písmařství, bylo toto téma probíráno jen okrajově. Tato skutečnost, společně s chudými znalostmi mě i mých spolužáků, byla motivací problematiku zpracovat v takovém rozsahu, který jí náleží. Zároveň jsem se pokusil informace i vizualitu podávat současně s ohledem na aktuální jazyk nebo krátící se rozsah pozornosti průměrného čtenáře.

Co je hlavním cílem tvé knihy a pro koho je vlastně určena?

Obsah publikace usiluje o seznámení s náklonem písma v typografii. Práce zaznamenává, porovnává a poměřuje některá z mnoha možných řešení. Na náklon je přitom nahlíženo formálně s vyznačením pečlivě provedených observací. Význam publikace spočívá v mnohosti srovnávaných písem a přístupů jednotlivých autorů, čímž je usilováno o kvalitní uvedení do zpracované tématiky.

Publikace je určena těm, kteří s oblibou a důsledně prohlížejí písmo do nejmenších detailů a nacházejí zalíbení v jeho systematickém poměřování.

Bude kniha dostupná ke koupi i pro běžného čtenáře?

Knihu plánuji vydat s pomocí univerzitního vydavatelství “Edice FUD” Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přesné datum vydání zatím není stanoveno z důvodu nutných konzultací práce s dalšími odborníky z oblasti grafického designu.

Co všechno kniha vlastně obsahuje? Jsi i autorem textů?

Kniha zpracovává autorské pojetí náklonu písma, typy náklonu písma, historický kontext, tradiční italické formy, mechanický náklon písma, úhel náklonu liter, vliv náklonu na výšku písma, vliv náklonu na šířkovou proporci znaku a jiné změny v důsledku náklonu. Dále popisuje názvosloví a anatomii písma, klasifikaci typografických písem latinkových a zpracování písem v ní uvedených.

Pokud jde o texty, jsem jejich autorem, jelikož tato problematika nebyla dosud důkladně zpracována a takřka nebylo odkud čerpat.

S jakými potížemi ses v rámci tohoto designu potýkal?

Hlavními problémy byl sběr informací, stanovení názvosloví písmové anatomie (z důvodu absence platné oborové normy) a celkové vyznění knihy, snažil jsem se vyhnout považování publikace za novou normu, která by stanovovala omezení při navrhování nových abeced. Naopak je možné se práci vymezit a vytvořit tak zcela nový autorský přístup.

Co tě inspirovalo ke zvolení jednoduchého designu knihy a minimalistické černobílé barevnosti pouze s červenými prvky?

Nevím, zda je slovní spojení “jednoduchý design” v tomto kontextu vhodné. Probíranou problematiku v knize hodnotím jako relativně složitou a z toho důvodu bylo nutné vytvořit efektivní systém, aby se v knize čtenář dobře orientoval. Řekl bych, že vizualita knihy odpovídá zpracované tématice, jako v každém grafickém designu jde i zde o balanc formalismu s funkcí. Nazval bych to spíše redukcí formálních prostředků.

Výběr barevnosti byl obtížný z důvodu vykreslování liter, jejich segmentů, které musí být v dostatečném kontrastu s podkladem i mezi sebou. Mimo to s ohledem na zmiňovanou formální redukci mi nepřišla další barva nutná a její výběr by byl obtížný.

Co ti tvorba této knihy přinesla? Naučil ses něco nového?

Tvorba této práce obohatila mé znalosti ohledně zpracovávané problematiky, mimo to doufám, zdokonalila mou schopnost efektivní komunikace pomocí grafického designu i mediality knihy.

Kniha Náklon v typografii a jeho autorské zpracování není tvou první publikací. Se svým bratrem jsi vytvořil knihu Vymykamarádi a máš na svém kontě i autorskou knihu poezie (K)věty. Plánuješ v dohledné době další knihy? Čím je pro tebe kniha jako prostředek sebevyjádření lákavá?

Další knihy zatím neplánuji, rád bych se teď nějakou chvíli věnoval založení vlastní písmolijny a prodeji svých písem. Kniha je z hlediska medializace myšlenek velmi efektivní, kombinuje jazyk, obraz a její obsahový potenciál nabízí tvorbu efektivních systémů i narativu. O vztahu knihy například k plakátu uvažuji v analogii fotografie ve vztahu k celému filmu.

V několika svých projektech vycházíš z velmi osobních témat. Vnímáš umění jako způsob, kterým se vyrovnáváš s okolním světem?

V mém případě vychází tvorba vnitřních světů z osobní nespokojenosti se skutečností. Tvorba obecně mi pomáhá vyrovnat se s realitou. Vzhledem k efektivitě grafického designu jako komunikačního média se pokouším s touto skutečností něco udělat, informovat o ní a případně ji transformovat. Mimo to mi například tvorba písma s ohledem na řemeslnost přináší značnou satisfakci. Baví mě usilovat o dokonalý tvar i systém, do jaké míry se to daří, je ale jiná otázka.

Proč ses přihlásil do soutěže Národní cena za studentský design?

Věřím přínosnosti této knihy pro obor i čtenáře. Chtěl bych ji zviditelnit, nerad bych, aby zůstala jen někde v šuplíku nebo ve skladu.

Co považuješ za svůj největší úspěch v oblasti designu? Na jaký výtvor jsi nejvíce pyšný?

Na tuto otázku nemám jasnou odpověď. Potěšil mě například fakt, že Ústí nad Labem, jakožto mé rodné město, využívá mnou navržené písmo “Louka” ve své identitě.

Studoval jsi na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Byl jsi zde spokojený? Jak tě studium na této škole obohatilo?

Tuto otázku bych rád vyzdvihl. Z osobních zkušeností vím, že kromě přátelských vztahů panuje mezi uměleckými školami i lehká rivalita a škádlení. Ze slov studentů i kantorů jiných škol jsem občas pociťoval lehký despekt vůči Ústí. Studium je obrovská příležitost a je na každém studentovi, do jaké míry ji využije. Můj čas v ateliéru Grafický Design 2 a systém, jakým ho doc. ak. mal. Michal Slejška vede, mi nabídl tvůrčí svobodu a zázemí, jaké daleko předčilo má očekávání a tento ateliér je přímo odpovědný za to, co dnes tvořím. V GD2 v Ústí nad Labem mě naučili tvořit z vlastní potřeby na místo pouhého plnění školních zadání a nyní tvorbu považuji za neoddělitelnou součást mého života.

Jsi v současné době na volné noze a živíš se designem? Pokud ano, je to obtížné?

Studium jsem absolvoval teprve nedávno, překvapila mě ale neznalost autorského práva směrem k písmu jak z úst laiků, tak i od významných českých institucí v oblasti designu. Písmo nevzniká samo od sebe, jsou za ním měsíce a roky usilovné a kreativní práce písmařů.

Má smysl tvořit v současné době další písma? Na internetu je jich dostupných již mnoho.

Řekl bych, že má tvorba nových písem smysl. Prvním důvodem je neustálý vývoj nových technologií, na kterých je grafický design závislý. Písma podléhají nárokům moderních displejů nebo existenci v internetovém prostředí. Skvělým příkladem tohoto principu je Variable font format od Abc-Dinamo. Druhým důvodem je pak proměna kulturního kontextu a současných trendů. Lidé doma také nesedí na původních barokních židlích.

Jak jsi se k typografii dostal? Vymyslel jsi již několik vlastních písem (Atak, Osten, Louka). Čím tě právě písmo natolik fascinuje?

K navrhování písma jsem se dostal v ateliéru Grafický Design 2 v Ústí nad Labem. Fascinuje mě systém harmonie propojení znaků a snaha o dosažení “dokonalého” tvaru. Myslím, že se s tím pojí můj osobní perfekcionismus. Přiblížení se “dokonalosti” mi přináší silnou satisfakci, jsou ale chvíle, kdy se vzbudím o půlnoci s potřebou posunout akcent litery o pět bodů vlevo. Nejspíš to není jen práce nebo koníček, je to trochu posedlost.

Máš nějaký designérský vzor? Kdo je pro tebe inspirací?

Pokud jde o současné české písmaře, inspiruje mě například Vojtěch Říha, Květoslav Bartoš a Christian Jánský. Ze zahraničních písmolijen pak Grilli Type a Abc-Dinamo

Stává se, že tě někdy trápí umělecký blok? Pokud ano, jak s ním bojuješ?

Umělecký blok nemám, občas ale potřebuji odstup od svých písem, abych viděl všechny jejich nedostatky.

Kde hledáš nápady pro svou tvorbu?

Nápady hledám všude kolem sebe… Pokud jde o všeobecný rozhled v oboru a rozvoj vizuální gramotnosti, nikdy to nebylo snazší než s Instagramem. Na místo příspěvků influencerů u moře mi tak feed Instagramu každý den nabízí současné práce grafických designérů.

Pracuješ právě na něčem? Jaké jsou tvé plány do budoucnosti?

Po tvorbě knihy Náklon v typografii a jeho autorské zpracování jsem se začal věnovat nakloněným verzím ke svému písmu. Již jsem dodělal opticky kompenzovaný oblique k písmu “Louka” a nyní dokončuji Italiku k písmu “Osten”. Následně bych se rád věnoval zcela novému písmu.

Čemu se věnuješ ve volném čase?

Nemám volný čas.

Co ti poslední dobou udělalo radost?

Těší mě události v mém osobním životě a úspěchy mého dvojčete, je průvodcem po ledovcích na Islandu.

 

Děkuji za rozhovor. Přeji hodně štěstí v tvorbě.

Julie Vojtková

Autor fotografií: Jiří Dvořák

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu