Design Cabinet CZ

22.11. 2015

Rozhovor s Lenkou Křupalovou

rozhovory

Mladá designérka Lenka Křupalová tvořící pod značkou FU.FO. prezentuje svou tvorbu na platformě pro české designéry Bohemia Design Market. S Bohemia Design Marketem budeme prostřednictvím rozhovorů představovat mladé tvůrce, kteří založili vlastní značku.

Co Ti dalo podnět k vytvoření vlastní značky s designovými produkty?

Měla jsem nakresleny asi čtyři "puntíkované" obrázky a čtyři zvířátka, když jsem objevila tvorbu Charley Harpera, jeho ilustrace, plakáty, tisky a nejrůznější hry a knihy s jeho obrázky zvířat. Hned mě napadlo, že když dokreslím ještě pár zvířátek, mohla bych své malé neteři vytvořit její první obrázkovou knihu. Tak se stalo a pár týdnů na to byla na světě FU.FOva ABCda, a to už chtělo značku a FU.FA.

Co Tě inspiruje?

Nápady přicházejí neustále a při jejich realizaci na mě vždy "napadnou" další, no nemyslím, že je něco konkrétního, co by mě inspirovalo.

Jak vypadá Tvůj den?

Ideálně :). Mám to štěstí, že dělám práci, která mě baví a naplňuje, a tak se hned ráno těším, co a pro koho ten den vytvořím. Když nepracuji na objednávkách, pracuji na novinkách, fotím, vybavuji administrativní záležitosti, mezi tím věnuji nějaký ten čas běžným životním radostem :) a večer před spaním už přemýšlím, co vymyslím a vytvořím další den.

Co Ti udělá radost?

Každý pozitivní komentář či spokojená zpětná vazba od FU.FOvých zákazníků, každý nový nápad a potom ta práce na jeho realizaci, první sněhové vločky za oknem, svíčková, můj pes Fred a spoustu jiných maličkostí i "veličkostí" :)... Já se raduji téměř celý a každý den :).

Jak nejraději trávíš svůj volný čas?

Nejraději prací na FU.FOvi :).

Na čem momentálně pracuješ?

V současné době pracuji na nové "kolekci" :), a to na mořském světě - velryby, kosatky, velké i malé ryby a jiní živočichové žijící pod hladinou moře, vše viděno FU.FOvýma očima, samozřejmě. Tím pádem i na nových magnetech, obrázcích, ... a zejména na jedné novince, o které prozradím jen to, že v ní bude poprvé představena mořská tématika a bude opět výtvarně zaměřená :).

Děkujeme za rozhovor.

Kateřina Lukášová

Více informací o autorce a Bohemia design marketu na https://cs.bohemia-design-market.com/designer/fu-fo; www.bohemia-design-market.com .

Co je Bohemia design market?

BDM mimo jiné umožňuje dodání tvorby mladých tvůrců po celém světě, nabízí několik forem plateb a osobní předání. Každým nákupem na Bohemia Design Market se podporuje nejen český design, ale i 3 další organizace v oblastech: Nadace a občanská sdružení, Životní prostředí, Kultura, a to 3 % z celkové ceny nákupu.

 

 

What was your turning point to start your own brand with design products?

I should have drawn about four "spotted" pictures, four animals, when I discovered the creation of Charley Harper, his illustrations, posters, prints, and a variety of games and books, with his pictures of animals. Just occurred to me that when I draw a few more animals, I could create a first picture book for my small niece. So it happened and in couple of weeks the ABC´s by FU.FO has been on the world.

What inspires you?

Ideas come constantly, but I don't think that is something specific, what inspired me.

How your regular day looks like?

Ideally:) I'm lucky that I'm doing a job that I enjoy, so in the morning I look forward what and for whom the day I create. When I'm not working on orders, I'm working on the news, I photograph, I recall the administrative matters, in between I dedicate some time to normal living pleasures:) and in the evening, before bedtime, I wonder what I'll think and I'll create the next day.

What makes you happy?

Every positive comment or content feedback from FU. FO´s customers, each new idea and then the work on its realization, the first snowflakes in window, sirloin, my dog FRED, and a lot of other little things... I´m happy almost the whole and every day:).

How do you spend your free time?

With FU.FO :).

What are you working on currently?

I am currently working on a new "collection" :) - on the sea world, whales, orcas, large and small fish and other animals living below sea level, all seen by FU. FO´s eyes, of course. Thus the new magnets, pictures, ... and, in particular, on one news. In her will for the first time presented a sea theme.

Kateřina Lukášová

A young designer Lenka Krupalova creating under her project FU.FO.(link to profile: http://en.bohemia-design-market.com/designer/fu-fo ) and presents her work on the platform for czech designers Bohemia Design Market (www.bohemia-design-market.com),
where you can choose her work online from your home.

Bohemia Design Market supports worldwide shipping & several payment types. Your purchase at Bohemia Design Market supports the Czech design and three other organizations in the areas of: Foundation and Civic Associations, Environment, Culture, with 3% of the total purchase price.

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu