Design Cabinet CZ

22.04. 2017

Rozhovor s Ľubomírem Bednárem

rozhovory

LB Bohemia - mottem je „dát výjimečné matrace do výjimečných postelí“

Život většinou začíná i končí na posteli. Tato skutečnost však bývá často opomíjena. Pan Ľubomír Bednár si tento fakt plně uvědomil ve chvíli, kdy po úrazu a poranění páteře byl nucen v roce 1999 strávit několik měsíců na lůžku. A tato nepříjemná situace mu úplně změnila život. Paradoxní bylo, že přestože lékaři dělali všechno pro to, aby vyléčili jeho nemocná záda, další bolesti mu způsobovala nevhodná matrace. Tyto bolesti pak léčili různými způsoby a medikamenty, kterými napravovali důsledky špatného ležení. A právě tam – na nemocničním lůžku – se v jeho hlavě zrodila myšlenka na založení firmy, která by tuto situaci zlepšila.

 

Firmu LB Bohemia, s.r.o. se zaměřením na vývoj, výrobu a inovaci převážně pasivních antidekubitních matrací, určených pro pobytová nemocniční zařízení, domovy pro seniory, ústavní a sociální péči a další zařízení tohoto typu, založil jako 40letý v roce 2000.

„Vnímal jsem to jako svoji velkou příležitost. A protože jsem předtím pracoval u místního výrobce matrací, kde jsem měl na starosti prodej, měl jsem přehled jak o materiálech, tak o výrobě. Jelikož firma se do té doby o oblast zdravotnictví nijak intenzivně nezajímala, dohodl jsem se s jejím vedením, že se s jejich pomocí o tento segment začnu v rámci vlastního podnikání starat. Dohoda byla taková, že já budu přicházet s poznatky z trhu, na základě kterých oni budou připravovat produkty, které já pak budu nabízet na trhu. Vstupoval jsem na pole, které jsem neznal, což znamenalo jisté riziko. Navíc jsem neměl ani dostatek vlastních prostředků, takže jsem si na rozjezd firmy musel půjčit. Abych byl mobilní, musel jsem si dokonce půjčit i auto,“ vzpomíná na dobu před 17 lety Ľubomír Bednár. Jak sám říká, začátky pro něho byly náročné, ale zároveň mu přinesly mnoho zkušeností. Prošel řadu zdravotnických zařízení, kde hledal odborníky, kteří byli v přímém kontaktu s pacienty, kterým nebyla lhostejná tehdejší situace na jejich pracovišti a zároveň byli ochotni podělit se s ním o své názory na problémy, s nimiž se ve své praxi setkávali. Poznal při tom mnoho lidí, ale ne všichni byli jeho záměru nakloněni. Setkal se i s odmítavými postoji vůči jeho novátorským myšlenkám. Přesto se mu napříč republikou a různými zdravotnickými zařízeními podařilo najít dost takových, kteří byli ochotni s ním o problému diskutovat a kteří taktéž pociťovali, že by se něco v tomto směru mělo změnit.

 

DM: S jakými největšími problémy nemocničních lůžek jste se při svém „průzkumu“ setkával?

 

LB: Největším problémem byly a dodnes jsou klasické pěnové matrace, často potažené např. koženkou. A někde si je ještě chránili igelitem. Jistě si umíte představit, co se na takovém lůžku asi děje působením tepla a vlhka uvolňujícího se z pacientova těla, které nemá kam odcházet. To jsou ideální podmínky pro vznik dekubitů (proleženin). Ovšem pro ošetřující personál to byl dle vyjádření některý pracovníků (zejména starších ročníků) jediný možný způsob, jak tyto matrace udržovat v čistotě. Stačilo stáhnout propocené prostěradlo, matraci omýt vodou s obsahem desinfekčního prostředku a natáhnout nové prostěradlo. Překonat tuto rutinní zaslepenost bylo často velmi složité.

 

DM: Jakými argumenty se Vám podařilo tento postoj překonat?

 

LB: Požadavek, aby do matrace nepronikla tekutina – nikoli vlhkost, samozřejmě platí i pro moderní a kvalitní matrace ve zdravotnictví. Toho se ale dosahuje například tím, že se na výrobu potahů používá tzv. nánosovaný materiál. Jedná se o střečovou textilii, na kterou je nanesena vrstva polyuretanu v takové tloušťce a formě, která propustí vlhkost v podobě páry, avšak molekuly vody, které jsou větší, zadrží. Tím je zabezpečeno, že matrace splňuje všechny hygienické požadavky: může tzv. dýchat, ale zároveň nepropouští vodu, a kromě toho je možné tyto potahy prát až na 95 °C, čímž dochází k jejich sterilizaci. Materiál je navíc pružný, takže při polohování lůžka nedochází k jeho destrukci, jako například časem u zmíněné koženky.

 

DM: Co tedy bylo tou hlavní myšlenkou pro vývoj nové matrace?

 

LB: Hlavní myšlenkou pro vývoj nové antidekubitní matrace bylo to, aby v první řadě dokázala maximálně rozložit hmotnost ležícího pacienta do co největší plochy, ale současně aby byla prodyšná a mohla snadno odvádět vlhkost a regulovat teplotu. To je obzvlášť důležité zejména u pacientů, kteří trpí zvýšenou potivostí. Vlivem zvýšené vlhkosti dochází k daleko rychlejšímu rozpadu povrchové vrstvy kůže, která člověka chrání, a tak dochází k silnějším a rozsáhlejším postižením, které s tím souvisí. Po ukončení vývoje a procesu ověřování (v nemocnicích, domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou apod.), který trval asi tři roky, jsme představili matraci Hospital, za kterou jsme v roce 2006 získali naše první ocenění na veletrhu Pragomedica v Praze. Jde o pasivní antidekubitní jednostrannou matraci, navrženou pro pacienty se středním stupněm rizika vzniku dekubitů. Jádro matrace je standardně 12 cm vysoké a je vyrobeno ze studené PUR pěny a speciálního materiálu 3D mřížka. Je příčně prořezané a tím rozdělené do pěti anatomických zón, čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti pacienta. Průřezy v matraci zajišťují cirkulaci vzduchu, odvádí páry a zároveň chrání pacienta před vlhkostí a přehřátím.

 

DM: Co pro Vás tehdy toto ocenění znamenalo?

 

LB: Pro mě to v tu dobu, kdy na trhu byla již poměrně silná konkurence, byla velká satisfakce. Hlavně proto, že odbornou komisi, která rozhodovala o ocenění, zaujala mezi všemi možnými zdravotnickými zařízeními taková zdánlivě banální věc, jako je právě matrace. Pochopili však tu základní myšlenku, tj. komfort a zdraví pacienta, a uvědomili si, že je nutné této oblasti věnovat patřičnou pozornost. To mi dodalo novou energii pro další práci.

 

DM: A povedlo se. Následující rok jste získali další ocenění. Za co to bylo?

 

LB: Dalším cílem našeho vývoje byla skutečnost, že nejsou všichni pacienti stejní. V jednom nemocničním zařízení jsme řešili zásadní problém, který spočíval v tom, že když pacient ležel například po těžkém úrazu různě zafixován, tak aby mu vytvořili potřebný komfort, matraci na některých místech, která by ho mohla tlačit, doslova vyřezali. Takto znehodnocená matrace však pro dalšího pacienta byla nepoužitelná a museli ji vyhodit. Dostali jsme úkol, abychom vymysleli systém, který by umožňoval tímto způsobem upravovat matraci tak, aby se mohla používat opakovaně. Tak vznikla matrace Orthopedic, navržená pro pacienty s vysokým stupněm rizika vzniku dekubitů. Jádro matrace je standardně 17 cm vysoké, je vyrobeno z vysoce pružných pěn a je složeno ze samostatných, vyjímatelných buněk o různých objemových hmotnostech a výškách, zasazených do gumotextilní fólie s otvory. Kombinací těchto buněk docílíme vysoký komfort v přizpůsobování křivkám těla a snížíme tlak matrace na tělo. Tuto matraci lze pacientovi zónově poskládat individuálně přesně na míru. Tím, že jsou jednotlivé buňky vyskládány do pravidelného rastru, vzniká mezi nimi systém podélných a příčných kanálků, které zvyšují schopnost matrace odvádět vlhkost a teplo. Matrace získala nejen hlavní cenu Grand Prix na veletrhu Pragomedica 2007, ale také Cenu veletrhu Nábytok a bývanie 2007 v Nitře.

 

DM: Přestože hlavním cílem Vašeho podnikatelského záměru byla původně zdravotnická zařízení, rozšířil jste ho později i na civilní sektor. Co Vás k tomu vedlo?

 

LB: My jsme opravdu věnovali hodně času a energie tomu, abychom se uchytili ve zdravotnickém sektoru. Jednu věc jsme ale trochu podcenili, a to finanční tok. Pro každou firmu, obzvlášť pro začínající, je velmi důležitý pravidelný přísun financí. My jsme si však plně neuvědomili fakt, že zdravotnická zařízení jsou většinou rozpočtové organizace, které nejvíce utrácí peníze na sklonku hospodářského roku. Museli jsme proto přijmout nějaké opatření, které by nám pro chod firmy a pro vývoj nových produktů zajistilo pravidelný přísun financí v průběhu celého roku. Napadlo nás tedy, proč nevyužít naše zkušenosti ze zdravotnictví i v privátním sektoru. Při současné široké nabídce matrací na trhu a zároveň nedostatečné informovanosti se zákazníci často dostávají do situace, že se neumí zorientovat a rozhodnout, která matrace je pro ně nejlepší. My jsme v tomto ohledu za léta vývoje zdravotnických matrací nashromáždili obrovský potenciál. Proč tedy tento potenciál nevyužít i tak, že tyto matrace, které jsou schopné pokrýt vysoké nároky pro ležícího pacienta, nabídneme s patřičnou úpravou i zdravým uživatelům a opatříme je potahy určenými pro běžný spánek. A tak jsme souběžně s vývojem matrací pro zdravotnictví vyvinuli i kolekci tzv. civilních matrací a jejich prodejem jsme si „přivydělávali“ na další vývoj zaměřený na oblast zdravotnictví.

 

DM: Společnost LB Bohemia je na trhu známa především jako výrobce matrací. Již méně se ale ví, že nabízíte i postele a ložnicový nábytek.

 

LB: Rozšíření našeho portfolia o postele byl přirozený krok v dalším vývoji naší společnosti, přestože na počátku jsme o tom vůbec neuvažovali. Jenže jak jsme postupně rozšiřovali škálu matrací pro civilní sektor, potřebovali jsme je kvalitně prezentovat. K tomu jsme potřebovali i celou škálu lamelových roštů a taktéž postele. Takže jsme nakonec zjistili, že musíme vytvořit komplexní servis tak, aby zákazník mohl získat ucelený soubor produktů na jednom místě a od jednoho dodavatele. A tak jsme začali nabízet kompletní řešení pro tzv. zdravý nebo chcete-li kvalitní spánek. Aby se nám to nemíchalo, rozdělili jsme naši činnost do samostatných divizí: Bohemia Medical zaměřené na zdravotnictví, sociální oblast a kompenzační pomůcky a dále Kouzelné spaní pro civilní sektor. K té jsme později přidali ještě divizi Hotel Profi zaměřenou na civilní pobytová zařízení.

 

DM: Konkurence na tuzemském trhu s postelemi je poměrně silná. Co děláte pro to, abyste se odlišili?

 

LB: My náš byznys od začátku stavíme na kvalitě. Takže když chceme prodávat kvalitní matrace s kvalitními rošty, nemůžeme je prezentovat v „obyčejných“ postelích. No a když se chceme od konkurence odlišovat kvalitou – záměrně neříkám cenou, protože vysoká kvalita nemusí vždycky znamenat vysokou cenu – musí ten rozdíl být vidět na první pohled. Proto se zaměřujeme hlavně na technologicky náročné výrobky, které nejsou snadno zkopírovatelné. Naším mottem je „dát výjimečné matrace do výjimečných postelí“. A výsledky se začínají pomalu dostavovat. Loni byla naše postel Vally oceněna na veletrzích Moddom v Bratislavě a For Furniture v Praze. Tato skutečnost nás výrazně posouvá do povědomí zákazníků i v oboru postelí.

 

DM: Mimochodem, na stejných veletrzích byla loni oceněna i vaše matrace Orthopedic. Je to stejná matrace, za kterou jste získali ocenění již před 10 lety?

 

LB: Nová matrace Orthopedic Platinum je založena na stejném principu, tzn., že využívá výměnné buňky, ale je určena pro civilní trh. Na trhu existuje spousta matrací, které jejich výrobci označují jako „ortopedické“ či dokonce „zdravotní“, což je ale v mnoha případech pouze marketingové zneužívání těchto termínů. My jsme ovšem naši matraci jako ortopedickou, nebo chcete-li anatomickou, navrhovali, tzn., že naším záměrem bylo skutečně vyvinout matraci pro pacienty, kteří mají problémy s pohybovým ústrojím. Kromě toho ji máme jako „ortopedickou“ i klinicky testovanou a je zařazena i v sazebníku VZP. My jsme se rozhodli využít mimořádných vlastností tohoto modulárního systému a použít ho i pro matraci určenou pro civilní sektor.

 

DM: Není ortopedická matrace pro zdravého člověka poněkud zbytečná respektive nevhodná?

 

LB: Máte pravdu v tom, že pro zdravého člověka nemusí být „ortopedické“ vlastnosti matrace vždy tím hlavním kritériem, ale nelze je v žádném případě podceňovat. Koncept Orthopedic má ale i mnoho dalších výhod. Představte si, že si koupíte vysoce kvalitní a nijak levnou matraci a po pár letech přiberete nebo naopak shodíte anebo manželka otěhotní. Může se stát cokoli během krátké doby, co způsobí, že Vám předtím perfektní matrace najednou nevyhovuje. Také jste mohl učinit při koupi špatné rozhodnutí a nezvolil jste úplně optimální tuhost a další vlastnosti produktu. Modulární systém Orthopedic Vám však umožní, že si díky možnosti výměny buněk můžete kdykoli upravit parametry matrace tak, aby Vám opět vyhovovala a nemusíte kupovat novou matraci. Další výhodou systému je to, že se výrazně prodlužuje životnost matrace, protože když se časem nejvíce namáhané zóny proleží, opět není nutné kupovat novou matraci, ale pouze vyměnit buňky v proležených místech. Takže my tyto matrace pro civilní sektor, jejichž cena se pohybuje v rozpětí zhruba 17 000 – 20 000 Kč, označujeme s trochou nadsázky jako „chytré matrace“ určené pro náročného zákazníka. Z buněk složené jádro je vloženo do rámu zhotoveného z pěny vyšší tuhosti, což rovněž vychází z našich poznatků ze zdravotnictví – uživateli se z lůžka lépe vstává, když má pevnou oporu na okraji a také se uživatel na posteli lépe orientuje.

 

DM: Návštěvníci nábytkářských veletrhů si zvykli, že téměř každý rok představíte něco nového. Čím se je chystáte překvapit letos?

 

LB: Matrace už jsou dnes tak vysoce sofistikovaným produktem, že si při jejich vývoji už sami jen těžko vystačíme. Proto jsme navázali spolupráci s VUT Brno a několika dalšími institucemi, abychom společně vyvinuli matraci, která nebude jen zhmotnělým výsledkem našich představ, ale bude podložena i seriózním vědeckým výzkumem. Stát nezůstáváme ani v oblasti postelí a pro letošní rok připravujeme novou postel, která opět bude výjimečná.

 

DM: Tak ať vám to vyjde!

 

Radomír Čapka

Převzato z časopisu Dřevařský magazín 1-2/2017

Foto: autor a archiv výrobce

 

www.drevmag.com

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Česká Stavební Akademie
  • Slovenské centrum dizajnu
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství