Design Cabinet CZ

05.12. 2018

Rozhovor s nositelem ocenění Excelentní studentský design 2018 Pawlem Ratajczykem

rozhovory

Přinášíme Vám rozhovor s nositelem ocenění Excelentní studentský design 2018, Ceny Exit Design děkana Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, kterým je Pawel Ratajczyk z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Pawel vytvořil Digitální román Vyraj.

Kdo je Pawel Ratajczyk?

Pawel Ratajczyk je digitální designér, kterého baví vyprávění příběhů pomoci moderních médií. Původem je z Polska, vystudoval Fakultu multimediálních komunikaci UTB ve Zlíně a nyní působí v Praze. Spolu s designérem Mateuszem Słowakiewiczem tvoří multimediální duo Potvory. Pracuje jako art director v kreativní agentuře Little Greta.

 

Jakémáš pocity po udílení cen? Jakou máš radost z Excelentního studentského designu, který jsi získal?

Tiše jsem doufal, že si nějakou cenu odnesu, ale vůbec jsem netušil, že se na galavečeru hned třikrát ocitnu na pódiu. To úplně předčilo méočekávání. Finanční odměny ceny děkanů mi určitě pomohou v realizaci projektu. Zvlášť jsem šťastný ze získání Excelentního studentského designu, který je hodnocen mezinárodní odbornou porotou. Utvrzuje mě to v tom, že můj projekt má smysl a tím víc mám chuť v něm pokračovat.

 

Proč sis vybral pro román zrovna digitální formu?

Miluji projekty, kterése zabývají jedním z nejstarších umění – vyprávění příběhů, ale využívají k tomu moderní technologie. Jako bakalářku jsem napsal a režíroval interaktivní film, v diplomce jsem sáhl ještě hlouběji – do literatury. Nejdříve byl ale příběh, který jsem si vymyslel už před několika lety, a který si taky „sám” vybral nejvhodnější formu zpracování. Román vypráví totiž příběh Yrji dívky žijící v post-apokalyptickém světě, kde čas je poškozen, technologie je zakázána a lidskéznalosti a příběhy jsou ztraceny. Nucena opustit svoji osadu se vypraví do podsvětí, aby objevila minulost a zvrátila osud jejích lidí. 

 

Jak se tvůj román liší od klasicky zpracovaného románu?

Vyraj je mobilní aplikace, propojení e-booku a hry. Stejně tak jako u klasického románu hlavním médiem, které vypráví příběh, je text. Jeho layout a orientace odráží události děje: dlouhé řádky představují pohyb, bloky textu se používají pro statické scény. Když se děj větví, větví se i text– každá věta běží v jiném směru. Čtenář může taky ovlivnit příběh a objevit skryté pasáže. Stačí změnit čas jednoho z aktivních sloves a dostat se tak do minulosti anebo budoucnosti. Podobně totiž vnímá čas hlavní hrdinka románu. Když je Yrja v nebezpečí – v zónách kontaminovaného času – uspořádaní textu se dramaticky mění, čtenář je nucen číst seshora dolu nebo pomocí RSVP– technologií rychlého čtení, která zobrazuje text jako sekvence slov.

Po stránce vizuální se čtenář může těšit na animovanélineární ilustrace, digitální koláže a fotografie, na kterých jsem spolupracoval s módní návrhářkou Kristýnou Coufalovou a fotografkou Kingou Świętek. Speciálně pro tento projekt jsem navrhl originální písmo, kterév jednom znaku propojuje maléa velkésmeno. Náladu dotváří hudba Rafala Włodarka složená na Eternal Music Generator – zvláštní hudební nástroj navrženým skladatelem.

 

Jakéjsou výhody/nevýhody tohoto zpracování?

Výhodou digitálního románu je interaktivita a zapojení více medií, díky čemuž čtenář využívá svésmysly, má bohatší zážitek z četby a pocit zapojení do děje. Nevýhodou pro spisovatele je složitější psaní příběhu. Čím větší svobodu má čtenář v objevování světa, a čím víc multilineární je příběh, tím těžší je tvorba pro autora. Nejčastějším problémem je potřeba opakovaného prezentování postav či pojmů. Jako nevýhodu překvapivě vidím právě samotnou digitálnost projektu, neboť poselstvím Vyraje je – neztratit se v digitálním světě a udržovat zdravou rovnováhu mezi digitální a klasickou realitou. Je to paradox, ale na druhou stranu pomocí digitálního média můžu lépe oslovit lidi, kterým toto poselství může pomoci.

 

Děkuji za rozhovor. 

Katrin Bittnerová

 

Více informací o práci na www.studenskydesign.cz

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu