Design Cabinet CZ

30.09. 2019

Šárka Ištvánová _Rozhovor v rámci Národní ceny za studentský design 2019

rozhovory

Jak bys sama sebe charakterizovala?

ŠI Otázka opravdu na „tělo“. Musím si přiznat, že mé znamení berana o mně hodně vypovídá. Jsem často umíněná a bez výzev by se můj život neobešel. Ráda si stanovuji cíle méně či více složité, kterých musím dostát, abych měla pocit kvalitního přístupu k životu.

Co pro tebe znamená umění a design?

ŠI Čím dál víc mě okouzluje propojení těchto dvou nerozlučných disciplín.

Dříve pro mě byl design to, jak věci vypadají, a jak jsou přizpůsobené ke své účelnosti. Dějiny umění pro mě byly novým předmětem. Vše co jsem se doposud naučila a nakoukala, je mi čím dál bližší. Baví mě hledat paralely mezi designem, uměním, životním prostorem, lidmi a příběhy. Je to životní styl.

Co považuješ doposud za svůj největší úspěch?

ŠI Za úspěch považuji každou kladnou odezvu. Té se mi dostalo například při prezentaci mých porcelánových šatů v televizním pořadu Kultura+. A samozřejmě nominace v Národní ceně za studentský design s pracemi BAU a bakalářskou prací I had a dream.

Co plánuješ do budoucna a jaký je tvůj cíl ve vlastní tvorbě?

ŠI Do budoucna si chystám rozšířit obzory i o jiné obory. Zajímá mě architektura, socha, sklo, materiálové variace. Chystám se na výměnnou studijní stáž, abych získala další znalosti i v jiném oboru. Uvidím, kam mě tato cesta zavede.

Kdybys vyhrála Národní cenu za studentský design, co by to pro tebe znamenalo?

ŠI Uvědomuji si, že mou práci hodnotila komise složená z osobností, kterých si ve světě umění a designu velice vážím. A proto by pro mne znamenalo ocenění to, že má práce někoho osloví a má v tomto oboru smysl. Ujistilo by mě to, že jdu správným směrem.

Proč ses rozhodla studovat obor Keramika?

ŠI Začít studovat na umělecké škole pro mne znamenalo veliký skok, keramika mi byla ze všech oborů vždy nejbližší. S prací s keramickou hmotou jsem měla zkušenosti a měla jsem v úmyslu navrhovat užité předměty. Dnes už raději vymýšlím věci volněji.

Do soutěže ses přihlásila s prací BAU. Tvé užité objekty jsou tvarově i barevně velmi rozmanité. Jak si objekty vyráběla a jak těžké bylo pro tebe dosáhnout požadovaného výsledku?

ŠI Za celým finálním výsledkem stojí variabilní sádrová forma, kterou lze měnit jak tvar, tak i barevnost objektu. Při jejím vytváření bylo důležité, aby k sobě jednotlivé díly formy dokonale sedly. Jednalo se o neustálé měření, broušení, zkoušení a ujišťování se, že vše bude fungovat tak, jak má. Stálo to plno trpělivosti a předvídatelnosti. Překvapivých momentů, se kterými jsem se musela vypořádat, opravdu nebylo málo. Barevnosti objektů jsem docílila keramickými barvítky přidanými přímo do porcelánové hmoty. Před složením formy jsem si určila tvar, jaký chci zrovna vytvořit. Řekla jsem si například, že to bude váza o pěti poschodích. Bude mít první dvě poschodí a jeden segment v posledním patře modrý, zbytek bude růžový. Všechny segmenty, které měly být modré, jsem namočila do modrého porcelánu a pak formu složila. Stačilo už jen do formy nalít růžový porcelán, počkat 20 minut, pak přebytečný porcelán vypustit. Váza pak začala schnout a forma se mohla rozebrat. Čekaly ji pak dva výpaly a bylo hotovo.

 

Děkuji za rozhovor

Andrea Vaňourková

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu