Design Cabinet CZ

21.08. 2022

Science park do každého města!

Design v souvislostech

Pražský inovační institut uspořádal konferenci Inovační vize Prahy 2030. Byla na ní důrazně konstatována absence vědecko-technického parku, jaký mají mnohá menší města, například Brno, Ostrava, Plzeň nebo Liberec. Sience-parky přitahují pozornost veřejnosti včetně mládeže k vědě a podporují setkávání specialistů s talentovanými dětmi, nebo kontakt výrobců s inovativními postupy. Mají různé formy od veřejných expozic až po místa určená jen pro samotné diskuse.

České sience-parky vznikaly podle vzoru zahraničních. K prvním výrazným patřil pařížský La Vilette. Při pohledu do historie designu je zřejmé, že tato novější aktivita by dobře navázala na činnost českého Design centra ČR, pokud by ještě existovalo. Vědecko-technické parky se zabývají technologickými inovacemi, designcentra komplexními řešeními produktů nových technologií. Je vidět, jak v tomto směru náš stát „zaspal“, respektive  zbrklým přístupem k formálním úsporám za každou cenu vrátil náš vývoj o mnoho roků zpět. Design centra dnes fungují ve většině rozvinutých zemí. Československo přitom patřilo v této aktivitě ke kvalitním průkopníkům, neboť instituce předcházející existenci Design centra ČR u nás působily od 60. let 20. století a v období 70. až 80. let dokonce v komplexní vědecko-výzkumné podobě.

Absenci design centra už dnes u nás přiznává kdekdo, což vede k různým snahám jej nahradit, ale žádná z aktivit nedosahuje potřebného efektu. Je proto vidět, že jediným řešením je jeho obnova v plné šíři, což při dnešních organizačních a rozpočtových možnostech státu v podstatě nepředstavuje velký problém. Překážka tedy spočívá jen v nedostatku myšlení a motivace. Lze očekávat od běžných českých politiků, že chybu svých předchůdců konečně napraví? Třeba jim k tomu pražské snahy budou inspirací.

Přitom je ale třeba si uvědomit, že centrální instituce fungující v Praze nestačí. I bývalé Design centrum ČR působilo nejen v Praze a Brně, ale pokoušelo se také o pobočky v dalších průmyslových centrech. Dobré srovnání nabízejí mnohá místa se science-parky, které mohou s design centrem spolupracovat. Při dnešní snaze o podporu technického vzdělávání mládeže by měly fungovat i v malých městech. Ukázkovou výjimkou byla v tomto směru malá „Experimenta“ spravovaná muzeem designu v 16-ti tisícovém Benešově, kterou ovšem neschopní politici roku 2017 také zrušili.

Je vždy dobré pracovat se souvislostmi. Zaostávající totalitní systém v bývalém Československu dobře cítil, že je třeba podporovat technickou tvořivost mládeže, a proto považoval za samozřejmost ve vazbě na své domy dětí a mládeže zřizovat „stanice mladých techniků“. Co jednoduššího by mohli lokální politici zařídit, než přidat domům mládeže do rozpočtu na vznik malých science parků v každém okrese.

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu