Design Cabinet CZ

24.05. 2022

Sociální reklama v Čechách nemá šanci?

Design v souvislostech

Sociologie dokáže velmi přesvědčivě popsat, jak negativní působení komerčního typu reklamy může alespoň částečně vyvažovat reklama sociální. Obecně vzato, komerční reklama v nás podporuje většinou povrchní konzumeristické choutky, zatímco dobře promyšlená sociální reklama nás může motivovat ke střídmosti různého typu, která má samozřejmě také pozitivní ekologické, etické a ekonomické dopady. Patří k zásadním aktivitám společenské odpovědnosti a je jedním z pilířů udržitelného rozvoje.

Sociální reklama však nemá bohužel v českém prostředí dostatečnou podporu, protože zřejmě není její potenciál přiměřeně pochopen. Nesnaží se o ni ani státní instituce, k jejichž náplni osvětová činnost patří (například Státní zdravotní ústav, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Centrum dopravního výzkumu, Ministerstvo životního prostředí, univerzitní pracoviště ad.), ani nevládní sféra, která jinak dokáže být velmi aktivní. Samozřejmě se najdou mírné výjimky, ale aby sociální reklama měla alespoň částečný společenský dopad, musí být zásadně ve veřejném prostoru cítit, což rozhodně není.

Jediným odborným pracovištěm soustředěným na problematiku sociální reklamy bylo do roku 2017 benešovské muzeum umění a designu, jehož činnost byla následně politicky silně okleštěna a přesměrována. Budovalo rozsáhlou sbírku grafického designu, v níž měla sociální reklama výrazné postavení v mnoha kolekcích (plakáty, letáky, pohlednice, samolepky, elektronická média ad.). Sbírky slouží v muzeích k pořádání výstav, ale benešovská aktivita v této oblasti byla mnohem bohatší. Muzeum vytvořilo speciální web s názvem „Jiná priorita“, kde nabízelo vybrané letáky k dalšímu veřejnému užití. Pro tento účel je také testovalo, aby byl laikům zvýrazněn problém vyšší a nižší funkčnosti vizuálních sdělení.

Nedostatečnou tvorbu sociální reklamy se muzeum rozhodlo podpořit spoluprací s uměleckými školami a připravovalo také tvůrčí sympozia. Přípravná akce proběhla v návaznosti na přesvědčivý projekt Jiřího Davida „Dokouřeno“. V příloze z ní zveřejňujeme několik dochovaných ukázek, které byly veřejně prezentovány v prostředí karlovarského mezinárodního filmového festivalu. Ve velkém se měla tvůrčí sympozia sociální reklamy rozběhnout po roce 2016, kdy muzeum ukončilo sérii sympozií sochařských. Bohužel k tomu již nemohlo dojít, protože po místním politickém převratu v Benešově byla instituce na rok násilně uzavřena, a poté zprovozněna již jen s běžným programem známým z většiny sbírkotvorných ústavů.

Mimořádný rozsah a kvalita benešovských aktivit v oblasti sociální reklamy by měla být inspirativní pro jakoukoliv českou instituci, aby se tomuto společensky odpovědnému oboru u nás vůbec někdo věnoval. Zvedne někdo hozenou rukavici?

 

Jakub Mařík

 

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu