Design Cabinet CZ

07.02. 2017

Světem hýbou megatrendy

Novinky

Nábytkové výstavy mezinárodního charakteru, ke kterým patří i imm cologne, určují trendy, což jsou směry, kterým se bude daná oblast ubírat v blízké budoucnosti, tedy záležitost spíše krátkodobá. Trendy se projevují nejzřetelněji v barevnosti, tvarech a materiálech. Odrážejí stav ekonomiky daného regionu a v neposlední míře i kulturní vyspělosti. Zatímco zdravá ekonomika generuje zvýšenou potřebu dobře fungujících produktů bez ohledu na tvarosloví, ovlivňuje kultura společnosti spíše jejich design. K této směsi vlivů je nutné přičíst ještě třetí prvek, tzv. megatrend. Trendy vzniklé spolupůsobením těchto tří vlivů jsou významným nástrojem v procesu nábytkářského průmyslu zacíleného na kvalitní bydlení dané společnosti.

 

Megatrend je na rozdíl od trendu dlouhodobý a zásadní společenský jev, který výrazně ovlivňuje život a chování člověka. Výzkumu tohoto fenoménu zasvětil svůj život americký vědec John Naisbitt. Jeho publikace Megatrendy se v roce 1982 stala bestsellerem a v nákladu 14 milionů doslova zaplavila knihkupectví v 57 zemích.

Mnohé Naisbittovy megatrendy, jsou i po 30 letech platné a identifikovatelné, jako globalizace nebo informační společnost, jiné jsou hůře pozorovatelné, mohou mít negativní důsledky a mohou se projevovat v různém rozsahu.

Příčina a účinek megatrendu jsou v permanentní interakci. Megatrend přináší společenské a kulturní změny, ale zasahuje i do hospodářství a politiky. Může zásadně změnit tržní cenu nějakého produktu nebo stimulovat poptávku po produktu jiném. Stejně může produkt učinit zastaralým a tím poptávku eliminovat. Nikdy to ale nedělá aktivně skrze nějakou tvůrčí skupinu, pracovní tým, zákon nebo politické rozhodnutí, ale prostřednictvím své vlastní logiky.

Megatrendy ovlivňují každou společnost v každé době a nelze je zastavit. Mohou být vzájemně i v rozporu. Mají vliv na uspořádání sociálního prostředí a pomáhají naznačit budoucnost. Proto je důležitá jejich analýza. Se znalostmi megatrendů lze aktivně pracovat v běžném životě, ale i při strategických rozhodnutích.

V nábytkářském sektoru analýza megatrendů zákazníkům usnadňuje orientaci v nabídce aktuálních produktů, výrobcům pomůže rozhodnout, kam nasměrovat inovace a novinářům naznačí, jaké informace jsou atraktivní pro jejich média. Proto byly megatrendy heslem leoňského imm cologne a každý zákazník mohl vnímat, jak tento fenomén proniká do každé byť sebemenší expozice.

Německý svaz nábytkářského průmyslu (Verband der Deutschen Möbelindustrie) k tomu vydal brožuru Megatrends, ve které tisková mluvčí svazu Ursula Geismann definovala 11 aktuálních megatrendů. Je to Konektivita, Ženský faktor, Silver society, Mobilita, New ecology, Zdraví, New work, Urbanizace, Individualizace, Globalizace a New learning. Pozorování vlivů megatrendů na prezentaci inovací výstavy imm cologne dodalo této noblesní přehlídce bytové kultury další přídavnou hodnotu.

 

Konektivita

 

Potřeba vzájemného propojení provází lidstvo od nepaměti: maratonoví běžci, kouřové signály, kurýři, poštovní kočáry. Hnacím motorem je zvědavost. Dnes tuto touhu naplňuje internet přinášející v reálném čase dříve nepoznané množství informací. Každý může být stále on line. Další přenos dat zajišťují sociální sítě. Inteligentní zasíťování může ovlivnit chod celé domácnosti, pomoci šetřit energii nebo snížit produkci odpadu. Dálkové ovládání přístrojů zajistí chytrý telefon. Z dovolené lze zalít květiny, nebo vyvětrat kočce pelíšek, z obýváku kontrolovat pečení husy. Konektivita od zavedení bezdrátového internetu hraje ve všech oblastech života významnou roli. Svými důsledky je velmi blízká megatrendu New work a New learning.

 

New work

 

Společnost se nenápadně transformuje z industriální podoby do světa služeb až po vědeckou sféru. Tyto změny mají dopad na firemní strukturu, pracovní místa a pracovní prostor. Tradiční model s hierarchickou strukturou a regulovanou pracovní dobou se nenápadně přesouvá směrem k flexibilnímu procesu práce doma. Mizí hranice mezi privátním a pracovním životem. Tento posun vnímání práce umožnilo zasíťování a rozvoj informačních technologií. Chytré telefony a tablety umožňují řešení pracovních úkolů také mimo kancelář nebo domov třeba během jízdy MHD, v čekárnách lékařů a úřadů a dokonce i na dovolené. Nové technologie, globalizace a demografické změny dramaticky mění pracovní svět. Někomu nový způsob vnímání práce přináší svobodu, jinému strach z nejistoty. V tomto procesu se může projevit nedostatek některých odborných kvalifikací, což může zvýšit jejich atraktivitu.

Globální produkce už dávno přesídlila do rozvojových zemí s levnými surovinami a pracovní silou. Tradiční průmyslové země se svým hospodářským předstihem ale i nadále zůstanou nosiči inovačních idejí a marketingu. Jenže přemýšlení taky stojí peníze a dá se zajistit i v levnějších destinacích, třeba v Indii nebo v Číně, kde je nejvyšší počet doktorandů. Zasíťování, interdisciplinarita a transfer technologií vytvoří pole pro pracovní metody budoucnosti. Ty budou zřejmě vyžadovat pracoviště zcela odlišné od klasického psacího stolu.

 

New learning

 

Digitální média ovlivňují přístup k informacím. Jejich množství se permanentně zvyšuje. Tento fenomén zasáhl i vzdělávání. Učit se můžeme ve školách, knihovnách, ale také doma. Učení a vzdělávání je individualizováno a stává se dokonce i domácí záležitostí. Tento způsob rádi využijí ti, kteří žijí daleko od oficiálních vzdělávacích zařízení. „Klasičtí“ studenti jsou na rozdíl od nich permanentně vystavováni obrovskému tlaku.

V západních industriálních zemích narůstá počet privátních škol a kvalifikace získaná v Evropě je egalizována. Přetlakem nových informací ale vědění rychle zastarává. Žádná škola už nebude mít v budoucnu „patent na rozum“. Vzdělání musí být celoživotní. Důležitý je rovněž kreativní přístup. Odráží totiž pro megatrend typickou zvědavost a nadšení. Kreativita zde nepředstavuje myšlenku, ale spíš schopnost přizpůsobení a chápání nových kontextů. Proto nesmí být omezována digitálními komplikacemi. Od základu se změnily i dětské hračky. Dnes musí být pedagogicky smysluplné. Kombinací učení a hraní vzniká nová disciplína – edutainment. Je zakomponována do počítačových her a využívá dětskou šikovnost, rychlost a schopnost kombinovat.

Informační technologie ale nejsou jedinou ani nejvýznamnější součástí megatrendů a jejich vlivu na nábytkářský sektor. Těm dalším, neméně zajímavým, se budeme věnovat zase někdy jindy…

 

Zdroj: Ursula Geismann: Megatrends.Verband der Deutschen Möbelindustrie. 2016

 

Ludvika Kanická

Foto: autorka

 

Převzato z časopisu Dřevařský magazín 5/2016

www.drevmag.com

 

Naši partneři:

  • Česká Stavební Akademie
  • Slovenské centrum dizajnu
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství