Design Cabinet CZ

26.03. 2019

Svítidla studentů obohatila veletrh

Novinky

V pražském areálu PVA Expo Praha v Letňanech se v březnu konal veletrh Světlo v architektuře. Většinu návštěvníků zaujala nekomerční část, v níž se představily studentské práce tří ateliérů.Z bratislavského ateliéru Industrial Design z Vysoké školy výtvarných umení pod vedením doc. akad. soch. Ferdinanda Chrenky, zlínského ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati pod vedením doc. MgA. Martina Surmana, ArtD. a ateliéru hostujícího pedagoga Erica Jourdana.

Světelná technika určená pro soukromé i veřejné interiéry se tvaroslovně i prostřednictvím nových a úsporných zdrojů osvětlení dostává do zorného pole odborné i laické veřejnosti. PVT Expo Letňany vychází podobnými nekomerčními akcemi všem skupinám vstříc, což je pozitivní čin. Jinde se totiž v takové míře, na tak velké ploše a při tak hojné návštěvnosti u nás nesetkáme.     

Lenka Žižková

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu