Design Cabinet CZ

10.11. 2019

Terezie Lexová_Rozhovor v rámci Národní ceny za studentský design 2019

rozhovory

Jak bys sama sebe charakterizovala?
TL Je těžké sám sebe objektivně posoudit. To by asi uměli nejlépe ti, co se mnou tráví každý
den.
Co pro tebe znamená umění a design?
TL Každodenní téma :)
Co považuješ doposud za svůj největší úspěch?
TL Nejspíš projekt Mirror Stage. Interiérová zrcadla, která jsme navrhli společně se
Štěpánem Smetanou. Bavilo nás to a byla to i skvělá zkušenost.
Co plánuješ do budoucna a jaký je tvůj cíl ve vlastní tvorbě?
TL Mám tenhle obor ráda. Nejšťastnější bych byla, kdybych do budoucna dělala jen to, co

baví a uživila se tím.
Kdybys vyhrála národní cenu za studentský design, co by to pro tebe znamenalo?
TL Udělalo by mi to radost. Je to příjemná odměna za Vaši práci, dodá Vám to motivaci do
dalších projektů.
Proč ses rozhodla studovat produktový design?
TL Mám ráda věci kolem sebe a baví mě s nimi pracovat. Produktový design má pro mě
uchopitelné měřítko. Vzniká vám něco hmatatelného pod rukama a to je na tom vůbec
nejlepší.
Co bylo nejtěžší při navrhování tvé práce Druhá kůže? Jaký je tvůj názor na využití
přírodní/zvířecí kůže v produktech?

TL Vzhledem k našemu zadání bakalářské práce, kterým byla práce z kůží, pro mě bylo asi
nejtěžší rozhodnout se, jakým způsobem k zadání přistoupit. Zvlášť teď, kdy je často užívání
a výroba tohoto materiálu poměrně kontroverzní téma. I tak jsem se rozhodla nakonec
využít zvířecí kůži, protože věřím, že má stále svoje výhody a jsou zkrátka produkty, na
které, díky jejím vlastnostem, dává smysl ji použít. Jako je například obuv nebo třeba právě
nábytek, který jsem navrhla já.

Děkuji za rozhovor.
Andrea Vaňourková

Autoři fotografií: Agnes Willow a Jakub Delibalta

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu