Design Cabinet CZ

15.02. 2022

Think Tank IID: Kam zmizel humor?

Design v souvislostech

 V dnešní době s přebujelou preferencí zábavy si spousta lidí myslí, že humor je tu jen pro zábavu. Snadno zapomínají na mimořádnou funkci humoru při překonávání těžkostí. V době totality jej bylo plno. Lidé se humorem opírali do jinak nepřemožitelné síly politiků, policie, armády, úředníků nebo komunistické výroby a obchodu. Vtipy oplývaly jinotaji, které bylo třeba umět pochopit, a tím také na rozdíl od pivního humoru tříbily myšlení. Nebylo téměř setkání mezi přáteli, aby se neprobíraly nejnovější fóry. To nějak vymizelo. Ještě po roce 2000 byly spolehlivým zdrojem inteligentního humoru Lidové noviny s kresbami filosofa Vladimíra Jiránka a časopis Čili-Chilli mobilového operátora Oskar. A dnes? Pokusili jsme se o namátkový průzkum a nic jsme krom pivního humoru nenalezli. Na podobné téma udělal průzkum s podobnými výsledky také jeden díl TV-seriálu „Ta naše povaha česká“.

V současnosti přirozeně stále existují, podobně jako za totality, mnohé neblahé síly, s nimiž není snadné se bez humoru vypořádat. Dotýkají se intenzivně i designu: marketink, inovace, design-research, "chytré" technologie, umělá inteligence, umělecká pedagogika, umělecké soutěže, hodnocení vědy, grantová politika, umění pro umění, feminismus...

Pokoušíme se proto jít po stopách inteligentního humoru a zveřejňovat jej jak na facebooku Institutu inteligentního designu, tak dílčí výběr v občasníku DESIGN 4.0. Setkáte-li se s chytrým vtipem, prosíme, pošlete nám jej anonymně, pod značkou nebo i se jménem autora. Pokud se jich shromáždí hodně, jistě to si je také rádi přečtete.

Za IID Bohuslava Nekolná

 

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu