Design Cabinet CZ

04.08. 2022

Tři nové knihy o ergonomii

Recenze

Ergonomie (human factors), která patří k nosným oborům teorie designu, není u nás na rozdíl od mnoha zemí ještě stále přiměřeně etablována. Na univerzitách nemá ani vlastní studijní obor, ani specializované výzkumné pracoviště. Česká ergonomická společnost jen nedávno zajistila výuku a certifikaci základního kvalifikačního stupně pro ergonomii, ale plnohodnotné vzdělání je u nás stále věcí poctivého samostudia. O to důležitější roli hraje tuzemská odborná literatura, která je nově vydávána. Nyní se po delší přestávce může veřejnost těšit na tři nové tituly.

První vzniká v prostředí České ergonomické společnosti. Bude orientována na aplikované postupy, směřuje přímo do praxe. Najdete v ní nejen opatření k ergonomické optimalizaci pracoviště, ale i preventivní doporučení umožňující identifikaci faktorů vedoucích k nemocem z povolání a fyzioterapeutické postupy sloužící k eliminaci negativních dopadů na lidské tělo.

Druhá publikace vznikla v prostředí Českého vysokého učení technického, které má mnohé fakulty využívající ergonomii jako součást výuky. Jejím autorem je uznávaný lékař – odborník na funkční anatomii, profesor Ivan Dylevský. Jeho kniha doplňuje do české literatury medicínské základy ergonomie, které jinak bylo třeba hledat roztroušené v různých titulech. Text dává také větší smysl výuce samotné anatomie, která se tradičně přednáší na uměleckých školách, ale bývá pojímána spíše formálně ve vztahu ke vzhledu lidské postavy v tvůrčí praxi malířů, kreslířů a sochařů.

Třetí publikace je věnována praktické výuce v ergonomické laboratoři. Ergonomii totiž, zejména pro studenty tvůrčích profesí, nelze vyučovat pouze formou teoretické přednášky. To ale zatím u nás pochopili jen na nejlepších školách, které mají pro tento účel zřízeny výukové laboratoře. Práce v laboratoři ale také potřebuje své učebnice a jediná, která byla u nás v minulosti zpracována (L. Chundela) je zaměřena velmi inženýrsky. Proto se nyní dlouholetý pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové/Umprum Tomáš Fassati rozhodl připravit publikaci pro laboratorní výuku designérů. Vychází z jeho praxe v benešovském muzeu umění a designu, které mělo vztah ke vzdělávání jak široké veřejnosti, tak i studentů uměleckých škol. Tamní výuková laboratoř designu patřila k mimořádně kvalitně vybaveným, o to větší škodu způsobili nekompetentní politici, kteří ji spolu s mnoha dalšími aktivitami v roce 2017 zlikvidovali. Fassatiho učebnice klade stejný důraz poznání obou stran interakce – na testování produktů designu stejně jako reakcí lidského organismu. Jejím specifikem vztahujícím se k tvůrčí oblasti je množství názorných ilustrací, které pomáhají pochopit slovy mnohdy obtížně srozumitelné vědecké principy. Vydá ji na podzim tohoto roku nakladatelství Česká technika v Praze.

 

Bohuslava Nekolná

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu