Design Cabinet CZ

01.07. 2016

Typoplakát

Recenze

Pavel Noga

Masarykova univerzita v Brně vydala knihu Typoplakát, kterou napsal a graficky upravil Pavel Noga. Zabývá se v ní současnou rolí plakátu, představuje práce více než devadesáti designérů z Česka, Polska a Slovenska. Většina z nich také formou ankety odpověděla na otázky týkající se jejich přesného profesního zaměření a rovněž vyjádřila názor na práci s písmem a možnosti využití typoplakátu. Kniha Typoplakát bude představena také v rámci letošního Bienále grafického designu v Brně a zájemci si ji tam budou moci i koupit.

 

Písmo je jedním ze základních nástrojů lidské komunikace a plakát po dlouhá léta patřil k nejrozšířenějším masově-komunikačním prostředkům. V období nástupu digitálních technologií se už zdálo, že plakát z tištěných médií postupně mizí.

 

Pavel Noga se před čtyřmi lety rozhodl ověřit si, jak to ve skutečnosti s plakáty je a zorganizoval jejich výstavu. Místo společného tématu (např. plakát kulturní, politický, komerční) zvolil jako určující čistě typografickou formu plakátu. Je třeba brát v úvahu i fakt, že v současné době dochází k velkému boomu tvorby písma. Když se porozhlédnete po městském prostředí, není čistě typografický plakát nic zas tak neobvyklého – samozřejmě, pokud za plakát považujeme ještě i city lighty nebo digitální informační tabule. Nakonec se ukázalo, že i klasický papírový plakát není zdaleka na ústupu a že se jím i ta nejmladší generace designérů zabývá. Pavla Nogu zajímalo i srovnání, jak se dělá plakát v zemi plakátům zaslíbené – Polsku, a jak naproti tomu na Slovensku a v Česku, kde přeci jen nepovažujeme plakáty za národní vývozní artikl, tak jako v Poláci.

 

Základem výstavního projektu byli designéři spojení (at už jako absolventi nebo jako pedagogové) s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě, a Akademií umění v Lodži (Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi). Samozřejmě, jsou tu zastoupeni také tvůrci z jiných měst – např. Brna, Katovic, Košic, Krakova nebo Varšavy. Nešlo o žádný konkurz, všechny vystavující Pavel Noga oslovil přímo. Někteří oslovení ho hned odmítli s poukazem na to, že se typografickým plakátem nezabývají, jiní naopak pro výstavu vytvořili speciální plakát. Zároveň se snažil, aby byli na výstavě zastoupeny různé generace tvůrců. Zajímalo ho, čím se budou lišit jejich práce po stránce kreativní i technologické.

 

Cyklus putovních výstav typografických plakátů měl svoji premiéru v roce 2012 v Muzeu tisku v Polském Těšíně (Cieszyn), od té doby se neustále rozšiřující kolekce postupně představila návštěvníkům na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (2013), ve Slovenském centru dizajnu v Bratislavě (2014) a v Galerii Armaturka v Ústí nad Labem (2015). Na začátku letošního roku výstavu hostilo také Muzeum textilu v polské Lodži.

 

Pavel Noga zdůrazňuje, že celý projekt je otevřený a předpokládá jeho výstavní pokračování v dalších městech i zemích. Do té doby se bude snažit kolekci plakátů obohatit o nová jména autorů nebo získat od stávajících designérů novější plakáty.

 

Projekt Typoplakát ukázal, že vedle čím dál intenzivnějšího každodenního využívání všemožných textových displejů dochází i k renesanci tradičního písmového plakátu, takže jeho zánik je zatím v nedohlednu.

 

Pavel Noga (1969)

 

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, doktorát z designu obhájil na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a habilitoval tamtéž. Věnuje se grafickému designu, kurátorské činnosti a píše do odborných časopisů. Je autorem knihy Design na cestě a Typoplakát. Vyučuje na Masarykově univerzitě, VUT Brno a Ostravské univerzitě.

 

Kniha se jmenuje „Typografický plakát. Tradiční komunikační médium v období rozvinutých digitálních technologií“.

Více informací také na www.pavelnoga.cz

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu