Design Cabinet CZ

10.02. 2019

Victor J. Papanek

Historie a osobnosti

Lenka Žižková

 

Rakušan Victor Papanek (1923–1998) uprchl v roce 1939 z Rakouska do Spojených států před nacistickými perzekucemi. Zpočátku se věnoval průmyslovému designu, ale později začal kritizovat konzumní způsob život. Tento postoj je patrný i v jeho návrzích, jako jsou například televize a rádia pro africké země, elektrická vozítka, objekt Fingermajig, který měl stimulovat hmat, a série Living Cubes – nábytek, který si měli smontovat sami uživatelé tak, aby odpovídal jejich potřebám. Největší vliv ovšem mělo Papanekovo psané dílo. Stal se propagátorem nového kritického chápání designu, přednášel na univerzitách po celém světě.

Victor Papanek se zajímal o sociální menšiny, angažoval se v oblasti potřeb třetího světa, ekologie, udržitelnosti a vytváření kultury – tvorby a výroby za využití vlastních zdrojů, která měla kořeny v hnutí DIY 60. let. Jeho studentka Susanne Koefoed,  navrhla napoříklad v roce 1968 vůbec první symbol pro vozíčkáře.

Papanekovy myšlenky z 60. letech minulého století se prosazují teprve v  jednadvacátém století. Věnoval se spolu s ostatními autory tématům jako globální klimatické změny, konzumním chováním nebo ekonomickým faktorům migrace.  Odpovědně se zabýval a vymaňovalí z bílého západního světa ovládaného muži. To, co se v Papanekově době považovalo za převratné, je dnes obecně přijímáno – design je nástroj politické transformace, která musí brát v potaz sociální a etická hlediska, nejde jen o to dát něčemu tvar. Lze to pozorovat v diskuzích na téma sociální design a tzv. design thinking, které pochopitelně vycházejí z Papanekových myšlenek. Jeho zásadní dílo Design for the Real World je nejčtenější knihou, jaká kdy o designu vyšla. Papanek se v ní přimlouvá za inkluzi, sociální spravedlnost a udržitelnost – všechna tato témata jsou nanejvýš aktuální i v současném designu.

Victor Papanek byl jeden z nejpokrokovějších myslitelů v oblasti designu, jeho sociálně angažovaný design mění dnešní svět a navrhuje, jak ho může zlepšit.

Vitra Design Museum připravilo ve Vitra Design Museu Victorovi J. Papanekovi, tomuto nejvlivnějšímu průkopníkovi sociálního a ekologického designu minulého století, první velkou retrospektivu s názvem The Politics of Design. Výstava se koná do 10. března 2019.

Výstava zahrnuje cenné exponáty, například kresby, objekty, filmy, rukopisy a grafiky. Některé z nich jsou vystavené vůbec poprvé. Doplňuje je tvorba Papanekových současníků od 60. do 80. let, včetně George Nelsona, Richarda Buckminstera Fullera, Marshalla McLuhana a radikální designérské iniciativy Global Tools.

Zdroj: Vitra design Museum

Foto: Norbert Miguletz

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu