Design Cabinet CZ

11.02. 2019 - 10.03. 2019

Victor Papanek: The Politics of Design ve Vitra Design Museu

Výstavy

Vitra Design Museum uvádí první velkou retrospektivu věnovanou designérovi, tvůrci a aktivistovi Victoru J. Papanekovi, který patří k nejvlivnějším průkopníkům sociálního a ekologického designu minulého století. Jeho zásadní dílo Design for the Real World je nejčtenější knihou, jaká kdy o designu vyšla. Výstava se koná do 10. března 2019.

Výstava Victor Papanek: The Politics of Design je rozdělená na čtyři části. Nabízí detailní pohled na Papanekův život a dílo. Začíná úvodní velkoformátovou mediální instalací, která představuje designérovy myšlenky v současném kontextu, a pokračuje životopisným přehledem mapujícím Papanekův život od útěku z Evropy po mezinárodní úspěch. Vystavena je celá řada doposud nevystavených dokumentů jako jsou bloky, dopisy, ale i nábytek, etnologické předměty a diapozitivy, které používal na přednáškách. Další dvě části se zaměřují na hlavní témata Papanekova díla, včetně zásadní kritiky konzumního způsobu života. zájmu o sociální menšiny, angažovanosti v oblasti potřeb třetího světa, ekologie, udržitelnosti a vytváření kultury – tvorby a výroby za využití vlastních zdrojů, která měla kořeny v hnutí DIY 60. let. Návštěvníci si rovněž mohou prohlédnout velké množství návrhů nejen od Papaneka, ale i jeho studentů, například Susanne Koefoed, která v roce 1968 navrhla vůbec první symbol pro vozíčkáře.

Výstavu doplňuje zhruba dvacet pečlivě vybraných současných děl, která přenášejí Papanekovy myšlenky do jednadvacátého století. Papanek a se spolu s ostatními autory věnují tématům jako globální klimatické změny, konzumní chování nebo ekonomické faktory migrace a reagují tak na problematiku, kterou se Papanek zabýval už v 60. letech minulého století, a zároveň se vymaňují z bílého západního světa ovládaného muži, s nímž byl Papanek neoddělitelně spjatý, přestože se tomu všemožně bránil.

Výstava Victor Papanek: The Politics of Design je nejen retrospektivní, ale i tematická. To, co se v Papanekově době považovalo za převratné, je dnes obecně přijímáno – design je nástroj politické transformace, která musí brát v potaz sociální a etická hlediska, nejde jen o to dát něčemu tvar. Lze to pozorovat v diskuzích na téma sociální design a tzv. design thinking, které pochopitelně vycházejí z Papanekových myšlenek. Výstava se snaží ukázat, že průkopníkem takovýchto debat byl právě Papanek, jeden z nejpokrokovějších myslitelů v oblasti designu. Výstava se dále zabývá tím, jak Papanekův sociálně angažovaný design mění dnešní svět a jak ho může zlepšit.

 

Více o Victorovi Papanekovi také na http://www.designcabinet.cz/victor-j-papanekFoto: Norbert Miguletz

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu