Design Cabinet CZ

08.08. 2019

Výběrové řízení na asistenta/asistentku vedoucí Ateliéru K. O. V. Koncept - Objekt - Význam

Bazar

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění (obor Design) na místo asistent/asistentka vedoucí Ateliéru K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 •  znalost anglického jazyka;
 •  pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě,
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie),      
 • kontaktní údaje,
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi.

zašlete / odevzdejte nejpozději do 2. 9. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 10. 2019 na plný úvazek (1,0)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Více informací na: https://www.umprum.cz/web/cs/uredni-deska/vyberove-rizeni-na-asistenta-asistentku-vedouci-atelieru-k-o-v-koncept-objekt-vyznam-8674

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu