Design Cabinet CZ

08.06. 2019 - 27.07. 2019

Výpal

Výstavy

100 let Ateliéru keramiky a porcelánu Umprum

Ateliér keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze slaví stoleté výročí. U příležitosti tohoto významného jubilea připravili studenti ateliéru pod vedením pedagogů výstavu svých děl reagujících na jeho historii. Výstava s příznačným názvem Výpal bude k vidění v Galerii UM až do 27. července.

Desítka vybraných studentů různých ročníků potom na základě studia, tradovaných legend a vzpomínek pamětníků reagovala buď na tvorbu konkrétního vedoucího ateliéru, nebo byla reflektována práce vedoucích průřezově. Jde nikoliv o vědecký, ale o umělecký projekt využívající momenty apropriace, parafráze, kritiky nebo i popření autorit. Umělci tak přehodnocují, ironizují nebo naopak adorují významné postavy ateliéru a jejich výukové metody. Výstava reflektuje šestici nejvýznamnějších vedoucích, od zakladatelky ateliéru – Heleny Johnové, přes Otto Eckerta, Bohumila Dobiáše ml., Václava Šeráka, Pavla Knapka až po současného vedoucího Maxima Velčovského a asistenta Milana Pekaře.

Vystaveny budou nejen typické keramické a porcelánové objekty, jako jsou vázy, figurální i abstraktní plastiky a reliéfy malých i monumentálních měřítek, ale také multimediální instalace.

Mezi práce, které zaujmou na první pohled svou monumentálností, patří reliéf Veroniky Hankeové s názvem Otisk, jenž vznikl během konzultací v ateliéru jako jejich záznam. Mezi práce věnující se tématu environmentální krize patří rozměrná keramická plastika Jerguše Gálika nebo instalace Nely Britaňákové. Symbolickou skříň – oltář – s bohatým ikonografickým programem vytvořil David Ramdan, který zpracoval téma symbolického předávání ateliéru. Na výstavě se dále objevují oslavné vázy současného vedení ateliéru (autorka Tereza Hrušková), busty jednotlivých pedagogů od Moniky Martykánové, abstraktní plastiky Dávida Valoviče a Zuzany Viszusové reagující na práce Otto Eckerta a Václava Šeráka. Jana Jaroszová instalovala vstupní bránu sestávající z průmyslově vyráběných i autorských hrnků a v neposlední řadě je třeba zmínit Quynh Trang Tran, jež vytvořila VR vizi budoucnosti ateliéru.  

Výpal je jeden z nejdůležitějších finálních postupů výroby keramiky a porcelánu. Nejen proto byl tento termín vybrán jako název výstavy. Vypovídá i o tvůrčí energii, stejně jako o jejím vyhasnutí, které každému absolventovi či absolventce hrozí po odchodu z ateliéru, pokud v sobě samých nenajdou cestu další úspěšné realizace. Mnohá vystavená díla jsou zároveň studentskými diplomními pracemi.

 

Galerie UM, VŠUP, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Otevřeno Po – So 10 – 18 hodin

 

Více informací v přílohách a na www.vsup.cz; https://www.umprum.cz/web/cs/galerie-um/vypal-100-let-atelieru-keramiky-a-porcelanu-umprum-8502?r=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu