Design Cabinet CZ

18.02. 2019

Zemřel textilní výtvarník akademický malíř Jan Měšťan

Historie a osobnosti

Jana Šiková

 

13. února 2019 zemřel ve věku 79 let textilní výtvarník, malíř, grafik a restaurátor Jan Měšťan. Po ukončení středoškolských studií absolvoval geodetická doškolení, pracoval jako zeměměřič, později v textilních továrnách jako barvič, kreslič a designér.

V letech 1964 – 1970 studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, v roce 1966 absolvoval stáž u prof. O. H. Hájka ve Stuttgartu a v roce 1968 u prof. P. Philipa na škole výtvarných umění v Ženevě.

V roce 1994 založil Atelier textilního výtvarnictví na Institutu výtvarné kultury (dnes Fakulta umění a designu) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde učil a vedl ateliér do roku 1995.

Pro Jana Měšťana byla základní kategorií tvorby tapiserie. Jeho tapiserie, vesměs abstraktní, mají dva podstatné zdroje inspirace – přírodu a svět moderní techniky a civilizace, a také dvě základní polohy realizace: jednu, která citlivě využívá schopnosti textilie vytvářet bohaté strukturální kombinace, druhou, která se záměrně přidržuje přísné geometrie.

Vedle tapiserie se Jan Měšťan věnoval zejména malbě, tisku na látky a textilní aplikaci, tedy technikám, které využíval při řešení rozměrných textilních ploch pro veřejné interiéry. Jeho tvorba se však neomezovala jen na textil. Zabýval se i kresbou, malbou a grafikou. Mezi jeho nejvýznamnější ocenění patří zejména Zlatá medaile LVT v roce 1962, Diploma di merrito, XIII. Mostra Internazionale Tesilev roce 1965 a cena za stejnokroj hostesek na EXPO 1968 v Montrealu na světové výstavě v Kanadě.

 

 

                                                                                       

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu