Design Cabinet CZ

22.01. 2024

Ženy v architektuře

Recenze

Nová databáze Národní galerie v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Národní galerie v Praze a UMPRUM v Praze představily  nově vybudovanou databázi a webové stránky Ženy v architektuře: architektura a emancipace v České republice po roce 1945. 

Dosud byla širší veřejnosti dobře známá jen hrstka českých architektek. Téma je relativně málo probádané, širší přehled o biografiích architektek a jejich díle zatím chybí. Nový online výzkumný katalog nyní představuje polovinu z plánovaných cca 100 biografií žen působících na poli tuzemské architektury a soupisy jejich děl, včetně obrazové galerie projektů. Mezi zastoupenými tvůrkyněmi najdete Alenu Šrámkovou, Evu Jiřičnou, Zdenku Marii Novákovou, Růženu Žertovou, Vítězslavu Rothbauerovou, Danielu Fenclovou, Marii Davidovou, Jaromíru Šimoníkovou a mnohé další. K poslechu je připraveno prvních 5 podcastových rozhovorů s architektkami, a budou přibývat další.

Databáze a web vznikly jako součást výzkumu zaměřeného na mapování a interpretaci tvorby žen v architektuře v kontextu společensko-politických změn v České republice. V rámci výzkumu byl kladen důraz na mezioborové souvislosti a témata jako například výkon architektonické profese nebo syntéza profesního a osobního života. Projekt představuje ženy v celém spektru jejich aktivit, jako architektky-projektantky, teoretičky, historičky, designérky, ale i úřednice a mediátorky. Kromě databáze bude dalším klíčovým výstupem výzkumu monografie Ženy v architektuře, jejíž vydání je plánováno na jaro 2024. 

Za projektem stojí řešitelský tým ve složení Helena Huber-Doudová (odpovědná řešitelka za NGP), Klára Brůhová (odpovědná řešitelka za UMPRUM), Petra Hlaváčková, Šárka Malošíková, Nikola Zahrádková a Barbora Řepková). 

 

Více informací na www.zenyvarchitekture.cz.

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu