Design Cabinet CZ

14.04. 2019 - 28.05. 2019

Zuzaná Kubelková - Fiber

Výstavy

V Sun Gallery lázeňského komplexu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech proběhne do 28. června 2019 výstava skla Zuzany Kubelkové.

Zuzana Kubelková (nar. 1987) patří již řadu let k nejvýraznějším uměleckým osobnostem své generace. Po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě absolvovala na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde studovala v ateliéru Sklo u docenta Ilji Bílka.

Získala významná ocenění na sklářských soutěžích mezinárodního významu: Cena Ludwiga Mosera (čestné uznání), Stanislav Libenský Award (druhé a třetí místo). Nedávno získala hlavní cenu v soutěži Young Glass 2017 v dánském Ebeltoftu.

Zuzana Kubelková se věnuje designu skla i volné umělecké tvorbě a ke sklu často přistupuje neortodoxně s odvahou experimentovat a kombinovat sklo s dalšími materiály. Důkazem je i výstava v Sun Gallery nazvaná Fiber, představující kolekci děl propojujících sklo s textilním vláknem. Série objektů je experimentem, jak odlišně zpracovat skelné a čedičové textilie. Obě jsou primárně používány jako materiál pro výrobu ochranných oděvů do provozů s extrémně vysokými teplotami nebo jako izolanty.

Skelná textilie je stále sklem, ačkoli v podobě mikrovláken. Proto vznikl tento „industriální“ projekt, který zpracovává průmyslově vyráběná vlákna a textilie, které se po přetavení transformují na sklo nebo na surový čedič.

Více informací v přílohách a na https://zuzanakubelkova.wixsite.com/kubelkovazuzana

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu