Design Cabinet CZ

13.08. 2020

Design 4.0 – Mezičas

Recenze

V létech 2016 – 2018 probíhaly živé diskuse o potřebě vydávání českého tištěného periodika o designu, které by navázalo na předchozí časopisy Umění a řemesla (vydávalo Ústředí lidové umělecké výroby / Krásná jizba, později společnost stejného jména), Průmyslový design (vydával Institut průmyslového design a Design trend (vydávalo Design centrum ČR). Kdo je má ale vydávat, když si vláda neuváženě zrušila Design centrum ČR jako jediné metodické středisko podněcující rozvoj designu v jednotlivých odvětvích výroby?

Má to být prestižní česká škola designu –  Vysoká škola uměleckoprůmyslová? Centrální sbírkotvorný a vzdělávací ústav pro užité umění – Uměleckoprůmyslové muzeum? Nebo je třeba tlačit na stát, aby napravil chybu a obnovil činnost Design centra ČR? Všem uvedeným by časopis V létech 2016 – 2018 probíhaly živé diskuse o potřebě vydávání českého tištěného periodika o designu, které by navázalo na předchozí časopisy Umění a řemesla (vydávalo Ústředí lidové přinesl prestiž. Nakonec ale z diskusí vycházely s největším potenciálem skupiny nadšených jedinců, které by ovšem musely žádat stát o nejisté dotace.

V dané situaci vypadaly poměrně reálně možnosti Muzea umění a designu Benešov. To však padlo za oběť neukázněným politikům. Začaly však vycházet dva firemní časopisy – pražské Material Times společnosti Happy Materials a knihovny materiálů Matério a bílovická 519 designcité + (patřící pod firmy mmCité, Egoé ad. odnože tohoto kreativního prostředí). K nim přibyl i polygraficky jednoduchý občasník ZUD ze zlínské univerzity. Žádné z uvedených periodik ale nebylo otevřeno dostatečné komplexnosti témat soudobého designu.

V té situaci vznikl mezi bývalými spolupracovníky benešovského muzea designu projekt Design 4.0 – Mezičas, který je postaven jednak na respektování celé šíře aktuálních témat, jednak na jednoduchém levném řešení, které má jen překlenout dobu, než se stát či jeho instituce zhostí opět své povinnosti (- mezičas). S minimálními finančními náklady je tak vydáván občasník ve skromné podobě bez grafické úpravy, ale na papíře, neboť psychologové epochy Průmyslu 4.0 vědí, že na displej se člověk nedokáže tak soustředit, jako na papírový výtisk. O problematice Průmyslu 4.0 ve vztahu k designu vypovídá mnoho materiálů v občasníku, proto ji zde nebudeme rozvádět. Uvedeme jen, že je vnímána komplexně, tedy nejen technicky, což vede k pozornosti k designu veškerému, nejen digitálnímu.

 

Občasník Design 4.0 – Mezičas je šířen v malém nákladu do některých veřejných knihoven a do knihoven odborných institucí. K jeho digitální distribuci docházelo jen výjimečně, na požádání. Existoval však záměr vytvořit později také webovou formu distribuce. Proto se s ním nyní budete setkávat na webu Design Cabinetu CZ. Případné příspěvky je možné zasílat na adresu institut.id@atlas.cz. Publikování není honorováno.

Tomáš Fassati

 

Obsah jednotlivých čísel

 

Design 4.0

˜ Mezičas1 (2017)

Design a architektury v síti komplexity soudobé společnosti

Design 4.0 – Pokus o vymezení pokus o vymezení prostoru

˜ MEZIČAS 2 (2018)

Průmysl a design 4.0

Tři inspirativní školy

Vše se mění. Ale stojíme na místě

Tři budovy pro česká muzea designu  

Murphyho zákony o designu

Tak trochu jiné ocenění designu

˜ Institut informačního designu

˜ Benešovská laboratoř designu

Sbírka designu více dimenzí

Největší český design shop designu

Knihy pro design

˜ MEZIČAS 3 (2019)

Příkladné školy

Budoucnost a  „budoucnost“

Misijní stanice designu  

Pět výstav směřujících ke 100. výročí Bauhausu

Muzeum budoucnosti?

Umní je metodou k dosažení jednoho z typu poznání

Pro šlechtice mezi designéry

Myšlenky antropocénu

Školní sbírka porcelánu SUPŠ Karlovy Vary

Sbírka designu Českého rozhlasu

Kam s ním?

Spolehnutí na knihovny?

Design a kreativita proti hrozbě apokalypsy

Iný českýdizajn

E-learning a instagram

Kein štres

Kolekce pohlednic benešovské sbírky grafického designu

Odborná literatura o zrakové komunikaci

Osm omylů moderní společnosti

˜ MEZIČAS 4 (2020)

Svět není odsouzen ke katastrofě

Etika a robotizace života

Z našeho instagramu

Deklarace lidských povinností

Komfort v architektuře a designu

Human engineering: člověk až na prvním místě

Výstava space

Co je na papíře, to se počítá: Material Times

Hledání designu v českých sbírkách

UP muzea a školy spolupracují

Slovenské centrum dizajnu příkladem

Sbírka novoročenek

Z benešovské laboratoře ergonomie

Směřování k nepovrchnímu komfortu ČD

MEZIČAS 5 (2020)

 

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu