Design Cabinet CZ

05.09. 2018 - 10.11. 2018

Aš po Už/horod

Workshopy a semináře

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze představuje zajímavý projekt, který se zabývá souvislostmi, jež přispěly k založení Československa roku 1918. Na tomto tématu pracují současně studenti Ateliéru textilní tvorby UMPRUM a studenti Textilního designu Vysoké školy výtvarných umení v Bratislavy.

Dvousemestrální projekt má snahu propojit výzkum osudů významných podnikatelských rodin, které stály u zrodu založení první republiky, se současnou uměleckou tvorbou v oblasti textilního designu. Každý student si zvolil rodinu, firmu, obor a lokalitu, se kterou vedl dialog. Výstupem je textilní design, propojující vybrané obory v návaznosti na využití konkrétní produkce dané firmy. Například Preciosa / skleněná bižuterie a textil, Vincentka Luhačovice / hydrogel a textil, Sochor Dvůr Králové n. L. / textilní tisk.

 Variabilní pavilon

Všechny textilní výstupy budou v září a říjnu 2018 představeny v rámci putovní výstavy, která se uskuteční při příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa. Součástí projektu bude 
i cyklus přednášek/debat v jednotlivých městech dle původu vybraných rodin. Pro tyto panelové diskuse studenti vytváří návrh textilního variabilního pavilonu. Nyní se představuje první verze textilních inovativních struktur pro tuto drobnou architekturu.

Program projektu

 5.– 21. 9. 2018
Dvůr Králové n.L.
- výstava, besedy, procházka městem

7. 9. 2018
Luhačovice
- beseda v rámci Týdne slovenské kultury

30. 9. 2018
Krucenburk
- diskuze v rámci Dne architektury, návštěva Gočárovy Červené vily

4. 10. 2018
Liberec
- výstava a diskuze, 1. akce nového textilního muzea

18. 10. 2018
Velké Meziříčí
- beseda a procházka městem

28. 10. – 28. 11. 2018
Libčice - Uhelný mlýn
- výstava a diskuze, doprovodný program Designbloku

28. 10. 2018
Bratislava
- diskuze

10. 11. 2018
Žilina
- diskuze

Podrobné informace o projektu najdete v přílohách a o prvních akcích v Dvoře Královém nad Labem a Luhačovicích na:                                                                                                             Dvůr Králové nad Labem - 5. – 6. 9. 2018: https://www.umprum.cz/web/cs/as-po-uz-horod/dvur-kralove-a-rodina-sochorova-7367
Luhačovice - 7. 9. 2018: https://www.umprum.cz/web/cs/as-po-uz-horod/luhacovice-vincentka-a-serenyi-7368

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu