Design Cabinet CZ

22.12. 2019

Cenu Design Cabinetu CZ získali Magdalena Fousová, Kateřina Rydlová a Filip Krampla

Novinky

V soutěži o Národní cenu za studentský design 2019 se vedle ocenění národní cena, excelentní a dobrý studentský design udělují zvláštní odborné ceny. Po delší době ocenil svou cenou i vyhlašovatel soutěže Design Cabinet CZ. Ceny předala na slavnostním vyhlášení v Plzni jeho členka ing. arch. MgA. Květa Čulejová.        

 

MgA. Magdaléna Fousová z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze, které mezinárodní porota udělila titul Excelentní studentský design 2019, získala Cenu Design Cabinetu CZ za zdravou toaletu FoRest. Vedoucím pedagogem byl MgA. Martin Tvarůžek        

Hodnocení

Magdalena Fousová řeší elegantním způsobem závěsný klozet pro jeden z mnoha problémů provázejících základní lidské hygienické potřeby. Reaguje na nově položené otázky týkající se vyměšování, kdy je potřeba z funkčního a zdravotního důvodu změnit úhel mezi stehenními kostmi, pánví a páteří. Problém řeší řada zahraničních i domácích firem pomocí přístavné stoličky, což je provozně, hygienicky a designérsky nepřijatelné. Magdalena Fousová nachází východisko ve výsuvném stupátku v tvarosloví a materiálu odpovídajících současným minimalistickým trendům sanitární keramiky. Na vývoji produktu nadále pracuje.

PhDr. Lenka Žižková

Design Cabinet CZ

 

MgA. Kateřina Rydlová z téže školy, obdržela Cenu Design Cabinetu CZ za zahřejivé textilní body Moody. Vedoucím pedagogem byl prof. akad. soch. Marian Karel.

Hodnocení                

Kateřina Rydlová otevřela odvážně jedno z tabuizovaných témat spojených s ženským tělem a jeho fungováním – bolestivou menstruací. Ženy si od nepaměti  pomáhají bylinnými kůrami a nahříváním pánevní oblasti, což na menstruační křeče působí příznivě. Od poválečného období 20. století se rozvinulo užívání silných nesteroidních analgetik a v posledních desetiletích i hormonální léčba. Zdravotně nezávadné nahřívání podbřišku není samozřejmě vždy společensky únosné.

Kateřina Rydlová proto navrhla body z chytré textilie, která tuto oblast zahřívá po připojení ke zdroji (baterii). Na řešení spolupracovala s mužskými kolegy z Fakulty elektrotechnické ČVUT, s nimiž získala i grant TAČR – GAMA. Tematicky propojila svět mužského a ženského vidění a řešení citlivého problému i svět textilního a oděvního designu s technikou. Po dořešení některých technických detailů by mohla její práce pomoci i u dalších zdravotních problémů mužů i žen. Na vývoji produktu nadále pracuje.

PhDr. Lenka Žižková

Design Cabinet CZ

 

MgA. Filip Krampla z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si odnesl Cenu Design Cabinetu CZ za kolekci nábytku a doplňků Sokui. Mezinárodní porota mu udělali titul Excelentní studentský design 2019. Vedoucím pedagogem byl MgA. Jan Čapek

Hodnocení

„Je potřeba navrhovat další židle?“ ptá se Filip Krampla, kterého jako řadu jeho vrstevníků zajímá udržitelná produkce včetně nábytku. Pro navrženou kolekci dvou druhů židlí a stolů Sokui proto nachází a uplatňuje v ní japonskou tradiční rýžovou a ekologickou techniku lepení dřeva. Na pohled prostý a tvarově střízlivý nábytek společně s doplňky jsou ohleduplné ke zdraví uživatelů, řemeslně citlivé a šetrné k přírodě. Patří k typům nábytku, který je v historii designu vnímán jako nadčasový.

PhDr. Lenka Žižková

Design Cabinet CZ

 

Autoři získali diplom, odbornou literaturu a mediální podporu produktu

Rozhovory s autory najdete na: 

http://www.designcabinet.cz/magdalena-fousova-rozhovor-v-ramci-narodni-ceny-za-studentsky-design-2019

http://www.designcabinet.cz/filip-krampla-rozhovor-v-ramci-narodni-ceny-za-studentsky-design-2019

Informace o oracích najdete na:

http://www.studentskydesign.cz/cs/2019/winner#1373

http://www.studentskydesign.cz/cs/2019/winner#1496

http://www.studentskydesign.cz/cs/2019/winner#1512

 

Foto: Dominik Bokr

 

 

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu