Design Cabinet CZ

01.05. 2020 - 27.05. 2020

Dream Team – virtuální výstava v prostoru ústecké Armaturka

Výstavy

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu (FUD) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Výstava prací respektovaných absolventů FUD UJEP byla původně koncipována jako  obvyklá výstava v galerijním prostoru Armaturka v Ústí nad Labem. Během příprav výstavy se však okolnosti ve společnosti v důsledku světové epidemie dramaticky změnily. Galerie byly uzavřeny, hromadné a kulturní akce byly do odvolání zrušeny.

Vzhledem k současné situaci se děkan fakulty doc. Mgr. A. Pavel Mrkus a kurátoři výstavy Mgr. Anna Vartecká, Ph.D a PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D společně rozhodli, že se výstava Drean Team uskuteční v plánovaném termínu, ovšem v online podobě v prostoru virtuální Armaturky.

Díky tomuto progresivnímu formátu bylo možné výstavu rozšířit o větší počet vystavovaných exponátů a v neposlední řadě vyzkoušet nové alternativní formy výstavní prezentace.

Za více než 25 let existence Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem na ní absolvovaly desítky osobností. Absolventi fakulty úspěšně působí na poli vizuálního umění a designu v ČR a zahraničí. Především jim je tato výstava věnována. Řada z nich v průběhu studia a po jeho ukončení získala významná tuzemská a mezinárodní ocenění v rámci prestižních soutěží a přehlídek jako je Národní cena za studentský design, Czech Grand Design, Designblok, Red Dot, Stanislav Libenský Award, Sanssouci Junior Glass Match. V sekci volného umění se objevují finalisté i laureáti prestižní Ceny Exit/ soutěže českých a slovenských studentů vysokých uměleckých škol, umělci ocenění na videomappingovém festivalu Maska, Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava, Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, London Short Film Festival.

Výstava nazvaná Dream Team představuje reprezentativní výběr děl úspěšných absolventů všech ateliérů, zároveň je však zákonitě omezena nutností výběru autorů. V rámci této prezentace nelze vystavit ani ve virtuální podobě všechny skutečně respektované umělce a designéry, kteří absolvovali bakalářské nebo magisterské studium. Zároveň je třeba zdůraznit slovo absolvovali, neboť členy Dream Teamu jsou pouze absolventi FUD UJEP, a nikoliv ti, kdo na zde studovali a následně studium zakončili na jiné škole. Na druhé straně jsou na výstavě zastoupeni i absolventi magisterského a doktorského studia na FUD, kteří předtím studovali jinde.

Expozice je rozdělena na dva prostory virtuální Armaturky, které představují samostatné sekce. Jedna je věnována volnému umění (kurátorka Anna Vartecká) a druhá designu (kurátor Jaroslav Polanecký). Autoři expozice jsou si vědomi skutečnosti, že mezi sférami umění a designu je velmi rozvolněná hranice s četnými přeshraničními výboji a přesahy, které vědomě nebo intuitivně ignorují rozdělení na obory tvůrčí činnosti a specifická vymezení vysokoškolských kateder a ateliérů. Zároveň je třeba respektovat široké spektrum kreativní tvorby, jejímiž pomyslnými výspami jsou volné vizuální umění stejně jako grafický a produktový design.

Kurátoři výstavy při výběru vystavujících intenzivně spolupracovali s vedoucími ateliérů a konečná kolekce prezentovaných děl je výsledkem jejich společného dialogu a úsilí. Bez aktivní spolupráce s oslovenými absolventy by výstava Dream Team nemohla vzniknout. O to více si autoři virtuální expozice cení jejich vstřícnosti v náročné situaci, kterou si v době příprav výstavy nechtěl představit ani milovník katastrofických scénářů.

V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout flexibilitu a nasazení všech, kdo se ochotně a rychle připojili ke kurátorům a architektovi výstavy v okamžiku rozhodnutí, že výstava bude realizována ve virtuálním formátu. Je příznačné, že jde o studenty, absolventy a zaměstnance FUD. Bez nich by Dream Team nebyl úplný.

Více informací v příloze a na:  https://fud.ujep.cz/dreamteam?fbclid=IwAR3GxThllNcGLw0F_R3hERlmHyYJcy1E1YJHKf5RDH4DFku_wU09-SsdwD0 

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu