Design Cabinet CZ

13.11. 2011 - 13.11. 2012

Dvacátý ročník Národní ceny za studentský design zná své vítěze!

Soutěže

Národní porota složená z kurátorů muzeí a nejlepších českých profesionálních designérů a expertů na design zasedla letos 12. září. Porotci vybírali v posledním kole z celkem 58 nominovaných prací. Na základě modelů, prototypů, portfolií a plakátů hodnotili především originalitu, inovaci, technickou a technologickou vyspělost, soulad estetického, funkčního a ergonomického řešení, svou roli při tom hrály i etické, ekologické a sociální aspekty a samozřejmě také celková kvalita prezentace. A na vědomost se dává, že...

...porota ocenila celkem 15 prací jako Dobrý studentský design, vybrala 5 prací, jimž připadla cena za Excelentní studentský design a zvolila tu jedinou, nejlepší práci, které byla udělena Národní cena za studentský design. A na té se letos shodli porotci téměř jednohlasně!

Vítězkou jubilejního dvacátého ročníku Národní ceny za studentský design se stala Anna Marešová s Whoop-de-doo - Erotickými pomůckami pro ženy (nejen) z gynekologického hlediska.
Design Whoop-de-doo odráží přesvědčení autorky, že erotické pomůcky by neměly v lidech vzbuzovat pocit studu, ale měl by to být běžný, utilitární předmět se specifickými nároky na funkčnost. Těm byla věnována pozornost téměř vědecká. Anna konzultovala své návrhy s odborníky z oblasti gynekologie, sexuologie, genderových studií, s technology a výtvarníky, zpracovala podrobné dotazníky pro veřejnost a dlouze vybírala nejvhodnější materiál i vnitřní komponenty pomůcek. Tvary vibrátoru, vibračních vajíček a venušiných kuliček Whoop-De-Doo nejsou žádným expresivním designovým výstřelkem, ale jsou to vkusně, citlivě a pragmaticky pojaté formy, které mají uspokojit široké spektrum běžných uživatelů a pomoci odstranit jedno nepřiměřené společenské tabu. Za povšimnutí stojí novátorské indukční nabíjení, velký důraz položila autorka i na grafický design a kvalitu celé prezentace produktů.

Ocenění Excelentní studentský design získávají:

Kristýna Pojerová za Skleník - Interiérové svítidlo určené pro pěstování rostlin

Skleník je založen na jednoduchém nápadu, který však zabíjí dvě mouchy jednou ranou - využívá odpadní teplo žárovky a její světlo pro pěstování bylinek, které nám obvykle skomírají kdesi za oknem. Jednoduchý, kultivovaný tvar Skleníku je inspirován růstem bylin a dokreslen barevně zajímavými strukturami kamínků, hlíny a svěže zelených mladých rostlinek. Sklo je pokaždé jinak dekorováno kondenzovanou vodou.

Marta Maštálková za Vizuální styl moravského rodinného vinařství Josef Kořenek
Tak komplexní a promyšlený vizuál, do jakého se pustila Marta Maštálková z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, často nevidíme. Problematika vína, jeho pěstování, zpracování a distribuce, vtáhla autorku natolik, že se jí podařilo pokrýt snad všechny nároky rodinného vinařství a ještě pár dalších, o kterých předtím sami nevěděli, že je vlastně mají. Z celkově vynikající prezentace vybíráme znak rodinného vinařství pana Kořenka, kterým se stalo písmeno K vycházející z motivu kořene a větviček vinné révy. Tato kaligrafickým štětcem pojatá K jsou celkem tři a podoba každého z nich je podmíněna stádiem růstu keříku. Tím je také dáno jejich použití pro sudové, jakostní a přívlastkové víno. Velmi příjemný a neotřelý je dárkový obal na láhev vína z hlíny.

Kateřina Kubánková za Zatoulané tečky - Hmatovou knihu pro zrakově postižené čtenáře
Zatoulané tečky zaslouží velkou pozornost především proto, že otevírají možnost sériové výroby knih pro nevidomé. To bylo v našem prostředí dosud nemyslitelné. Kateřině se však podařilo aplikovat technologie, díky kterým by větší náklad neměl být problém. Po stránce výtvarné se dostalo Zatúlaným bodkám působivého minimalistického výrazu ve třech kontrastních barvách. Maximání zjednodušení formy je logickým přizpůsobením knihy pro možnosti sériové výroby, omezená barevná paleta zase poukazuje na to, komu jsou Zatúlané bodky především určeny.

Michal Šírek za Air - Clean Bridge - Silniční most křižující železniční trať
Air - Clean Bridge je navržen pro areál ostravského letiště Leoše Janáčka, kde by měl překlenout železniční trať. Tvarosloví mostu tak získalo přirozeně inspiraci v elegantním pohybu křídel. Největším přínosem je však schopnost mostu čistit okolní vzduch od výfukových plynů. To je zajištěno použitím u nás dosud poměrně neznámého materiálu TX Active. Štěpení škodlivých látek na nezávadné se děje na povrchu tohoto upraveného betonu v důsledku chemické reakce, která vyžaduje světlo. Proto čím větší osvícená plocha materiálu, tím čistší je vzduch v okolí. A onu aktivní plochu poskytují právě křídla.

Jakub Novák za Odorico Pordenone - Obytný přívěs
Odorico Pordenone je inovativní řešením expandujícího vnitřního prostoru, který umožňuje pohodlné přespání až čtyřem lidem a díky velké prosklené zadní ploše nabízí příjemné posezení s výhledem třeba i klaustrofobikům. Minimalistický interiér oživuje příjemná kombinace neutrálních světlých tónů a teplé zlatavé barvy, exteriér je působivý trochu kosmickou, chladnou elegancí a čistotou tvaru.

Ocenění Dobrý studentský design získávají:

Kateřina Smolíková - Lustr Skyphos
Jiří Krejčí - Dveřní klika pro veřejné toalety
Alena Kurfürstová - Nábytek pro děti
Filip Velehradský - Kolekce interiérových svítidel
Jana Tichá - Živěna sbírá ostružiny
Jolana Šornerová - Světlušky - Svítidla, která odpočívají, dokud se kolem nich nic neděje
Libor Sošťák - Sáňky Xtrude
Vladimír Staněk - Autorská pánská kolekce Gentle-Man-Today
Sergej Kuckir - Skládací větrná turbína Ventus
Aleš Trdý - Mobiliářový prvek Guiseppe
Kateřina Reichová - Kolekce stříbrných šperků Mullatem
Tomáš Rampas - Nouzové ubytování
Magdaléna Čurdová a Tereza Matyášková - Set domovního elektroinstalačního materiálu Lumen
Monika Přikrylová - Kolekce oděvů Japan
Nikola Kašpárková - Sklenice Kaskády - foukané sklo

Zvláštní ocenění od Design Cabinetu CZ získávají:
David Pacák za křeslo Bombolo, Zuzana Kynčlová za misky Animal/screen - medvědi, chamaleóni a Michaela Tomíšková za Skleněný objekt Vyrobeno dechem

Zvláštní ocenění od děkanů výtvarných fakult, profesionálních sdružení a odborných časopisů:
Anna Marešová za Erotické pomůcky pro ženy (nejen) z gynekologického hlediska Whoop-de-doo získává CENU EXIT DESIGN FUD UJEP, CENU NADAČNÍHO FONDU J.RŮŽIČKY a CENU DBK PRAHA; Michal Šírek získává za Silniční most křižující železniční trať Air - Clean Bridge CENU ŘEDITELE ÚÚD ZČU; Jakub Novák získává za Obytný přívěs Odorico Pordenone CENU GENERÁLNÍHO ŘEDITELE NTM; Jolana Šornerová získává za Světlušky - svítidla, která odpočívají, dokud se kolem nich neděje CENU ŘEDITELKY UPM; Lucie Smyslová získává za Dveře Individualista pro firmu Sapeli CENU UPD ČR, Matěj Kubík získává za Skleněné objekty Urna CENU UVU ČR, David Pacák za křeslo Bombolo získává CENU SPOLEČNOSTI PŘÁTEL UPM, Filip Velehradský za Kolekci interiérových svítidel získává CENU DBK PRAHA, Tomáš Rampas za Nouzové ubytování získává CENU ČASOPISU ARCHITEKT, Veronika Roudnická získává za Dětské hřište pro mateřské školky CENU WWW.DESIGNMAGAZIN.CZ, Martin Kováčil za grafickou úpravu knihy Baron Prášil, Vendula Vavroušková za Plakáty s výchovnou tématikou pro Unii Comenius, Kateřina Hlávková za Plakáty pro Pražský divadelní festival německého jazyka, Jiří Krejčí za Dveřní kliku pro veřejné toalety a Jakub Novák za obytný přívěs Odorico Pordenone získávají CENU ŘEDITELE ÚÚD ZČU a Jaroslav Větvička za Quarma Longue získává CENU FINEZZA DESIGN

(Z)boží nominace!
Letos se Design Cabinetu CZ podařilo uskutečnit ještě před samotným předáváním Národní ceny výstavu vybraných nominovaných prací. Návštěvníci tak mohli v desetidenním předstihu tipovat vítěze. Nyní už oceněné práce můžete vidět do 29. listopadu v 5. patře DBK Praha na Budějovickém náměstí. Samozřejmě tam na Vás čeká vítězný design Whoop-de-doo, také všechny excelentní návrhy, některé dobré designy a další nominované práce.

Nový (z)boží!
V předchozích ročnících následovala až po vyhlášení výstava oceněných prací pod názvem Nový (z)boží! Letos ji předběhly už (Z)boží nominace. Po zakončení expozice v DBK Praha však výstavu čeká tradiční mezinárodní putování, a to už pod známým jménem Nový (z)boží 2011! Soudě dle předchozích zkušeností, nebude to žádný lowcost-výlet: Nový (z)boží! 2010 letělo v dubnu na Manhattan, předchozí ročníky zase sklidily ovace v Moskvě, Mnichově, Stockholmu, Vídni, Bratislavě, Bukurešti nebo Rotterdamu. Na jubilejní Nový (z)boží už si brousí zuby Sofie a Vídeň...

Eva Grochová
Design Cabinet CZ

Medailony o oceněných autorech a jejich pracích najdete v rubrice Rozhovory.
http://www.designcabinet.cz/odorico-pordenone
http://www.designcabinet.cz/sklenik-pestovani-rostlin-pod-umelym-osvetlenim
http://www.designcabinet.cz/giuseppe-variabilni-nabytek-nejen-pro-deti
http://www.designcabinet.cz/lumen
http://www.designcabinet.cz/ventus-energie-sbalena-na-cesty
http://www.designcabinet.cz/zivena-sbira-ostruziny-logopedicka-kniha
http://www.designcabinet.cz/individualista
http://www.designcabinet.cz/mullatem-vesmirne-pusobivy-sperk

http://www.studentskydesign.cz
http://www.facebook.com/Studensky.design

 

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu