Design Cabinet CZ

04.06. 2020

Jak budeme pracovat po pandemii COVID-19?

Design v souvislostech

Vitra představuje šest hypotéz nové podoby práce

Švýcarská značka Vitra vytvořila na základě dlouhodobé zkušenosti s vývojem a navrhováním domácích i kancelářských interiérů šest hypotéz možného budoucího vývoje. Jak se změní naše pracovní rutiny v následujících letech?

Zvýšené nároky na hygienu budou zachovány - ze zdraví zaměstnanců se stává důležitá firemní hodnota

Nová preventivní opatření ve společných prostorách budou pomáhat předcházet nákaze a šíření nemocí. Povrchy, kliky, toalety a také plochy židlí, s nimiž často přicházíme do kontaktu, budou čištěny denně. Textilie a čalounění mohou ztratit na přitažlivosti, zatímco materiály jako kůže, koženka a plasty, které se snadno čistí, mohou získat na oblibě. Dřevo lze považovat za dobrou možnost: je to příjemný přírodní materiál uklidňující na dotek, který je přesto hygienický a snadno se čistí.

Častější práce na dálku

Mnoho lidí v době pandemie COVID-19 pracovalo z domova. Tento nezamýšlený experiment ukazuje, že funkční technologie jsou dostupné, produktivní práce je možná a může se dařit i týmové práci. Firmy, které umožňují práci na dálku, získávají přístup ke globálnímu zdroji talentů a současně redukují svou ekologickou stopu. Pravidelná práce na dálku snižuje počet zaměstnanců v kanceláři, a tak umožňuje udržování fyzického odstupu na pracovišti.

Změna společných setkávání

V post-koronavirovém světě vyvstane otázka, zda a kde se setkávat. Mnohé schůzky a události se přesunou na digitální platformy. Častost fyzických setkání se pravděpodobně sníží: budeme se setkávat jen tehdy, kdy skutečně budeme muset. V konferenčních místnostech a při pravidelných schůzích a poradách přitom budeme dodržovat fyzický odstup.

Nová pravidla sdílených pracovišť a přizpůsobení kanceláří

Přeplněná pracoviště, práce v těsné blízkosti druhých nebo přemisťování se na jiné pracovní místo každý den – to vše bude po návratu do kanceláří po odeznění krize zpochybněno. Nemusí to však nutně znamenat opětovný nástup oddělení nebo kójí. Firmy budou muset zajistit větší fyzickou vzdálenost mezi zaměstnanci a snížit sdílení předmětů a prostor.

Fyzická pracoviště jako vědomá investice

Fyzická přítomnost bude i nadále nevyhnutelná pro firmy, týmy a pracovní pozice, kde je vyžadována fyzická práce nebo přímý kontakt s klienty či stroji. Současné výzkumy a studie ukazují, že zaměstnanci nevnímají pracoviště jako nutné zlo, naopak: pracovat v kanceláři je baví. To bylo během pandemie COVID-19 potvrzeno: většině lidí se začalo stýskat po jejich pracovním prostředí, společenské interakci a rutině už po prvních týdnech práce z domova. Zdá se tedy pravděpodobné, že běžné kancelářské prostředí představuje v čím dál více se digitalizujícím světě místo setkávání.

Estetika se změní, nebo ne?

COVID-19 nás naučil, že zvládneme pracovat téměř odkudkoli. Chodit pracovat do fyzické kanceláře se tak stává vědomým a promyšleným rozhodnutím. Jdeme tam, abychom se potkali s kolegy, vykonali specifické úkoly a sladili své úsilí s cíli a záměry zaměstnavatele. Všichni budeme vyhledávat stejnou věc: lidský prvek. Kancelář může a měla by vypadat formálněji než naše domovy, avšak způsobem, který naplní základní lidské potřeby po krizi. Musí poskytnout pocit pohody, ochrany a bezpečí a současně splňovat zvýšené hygienické nároky. Objeví se nové tvary, barvy a materiály, které budou tyto potřeby splňovat. Vlna inovací spojená s koronavirem byla zatím především digitální povahy, což znamená neviditelná stejně jako virus. Bezpečné a známé hodnoty a předměty získají na důležitosti: bude se jednat o nadčasové výrobky, které před námi sloužily našim rodičům i prarodičům.

Číslo 01 Vitra e-novin je nyní možné si stáhnout na: www.vitra.com/backtotheoffice. Čísla 02 a 03 budou následovat v dalších týdnem a budou k dispozici na stejném odkazu. Každé e-noviny se do hloubky zabývají dvěma z šesti hypotéz.

 

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu