Design Cabinet CZ

05.03. 2024

Mycelaab, unikátní projekt spojující 3D tisk a využití mycelií, byl oceněn v Jordánsku

Projekty

Tým z Ateliéru architektury III UMPRUM prezentoval na konferenci ASCAAD (the Arab Society for Computation in Architecture, Art and Design) v jordánském Ammánu.

Studentky a studenti představili svou experimentální platformu Myceelab, která zkoumá potenciál micelárních kompozitů a jedinečnou technologii propojení podhoubí s 3D tiskem. Prezentace z UMPRUM byla oceněna jako jedna ze dvou nejlepších celé konference. 

Cílem 11. konference ASCAAD, kterou hostila Fakulta architektury a designu University of Petra (UOP) v jordánském Ammánu 7.– 9. 11. 2023 bylo sdílet zkušenosti a hledat nový pohled na výpočetní techniku a navrhování v sociokulturním kontextu. Mezi hosty z řad vědecké komunity a vybraných zástupců architektů a univerzit, byli také autoři projektu Myceelab z UMPRUM. Jejich prezentace byla velmi dobře přijata a získala jedno ze dvou ocenění za nejlepší prezentaci. Sherif Abdel Mohsen, prezident ASCAAD, se osobně zajímal o vývoj projektu a jeho další využití.

Myceelab reaguje na současnou globální klimatickou a environmentální krizi.  Zaměřuje se na možnosti myceliálních kompozitů jako udržitelného a ekologického materiálu v zastavěném prostředí. Studující Ateliéru architektury III pod vedením Imricha Vaška a Shoty Tsikoliyi vyvinuli alternativní stavební materiál kombinující hlínu, lignocelulózový substrát a houby. Jeho využití zkoumají v průmyslovém zpracování prostřednictvím digitálního designu a robotické výroby. 

„Práce s myceliem byla jedním ze semestrálních úkolů, které náš ateliér řešil. Studentky a studenti se tématu chopili natolik zodpovědně a do hloubky, že z akademického zadání vznikl dlouhodobý projekt Myceelab. Podařilo se jim vyvinout kompozit využívající podhoubí a propojit jej s 3D tiskem. Jedná se o unikátní postup a technologie, které lze využít dále v architektuře. Doposud jsme se s obdobným řešením nesetkali“, říká k projektu vedoucí Ateliéru architektury III Imrich Vaško. 
Zatím byly navrženy dva designové prototypy - Myceliální blok a Myceliální krajinný prvek. Oba organické architektonické návrhy slouží k udržitelné interakci mezi zastavěným prostředím a širšími ekosystémy, do nichž jsou zasazeny.

„Na UMPRUM se stále častěji objevují projekty, které svými ambicemi a záběrem dalece přesahují vžitou představu o uměleckých oborech. Projekt Myceelab Ateliéru architektury III je ukázkovým příkladem. Naším cílem je rozvíjet a podporovat aktivity naší školy tak, aby studující měli možnost aktivně zasahovat do změn ve vnímání a potřebách společnosti na poli environmentálních a ekologických otázek, sociálních a dalších témat. Toto Ateliér architektury III nadmíru splňuje. Neustále se zajímá o nové postupy, materialitu, technologie v navrhování, architektuře a stavebnictví. Momentálně můžeme zmínit využití mycelií a řas, jejichž přednosti jsou v dostupnosti, udržitelnosti, ekologii a kvalitě jejich kompozitních vlastností.“, říká k aktivitám Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze prorektor pro studium a tvůrčí činnost Zdeněk Bezecný.

Výstup z jordánské konference shrnuli autoři projektu Myceelab v odborném článku, který je zveřejněn na stránkách konference. Studentky a studenti Ateliéru architektury III tímto výstupem však nekončí a plánují ve svém projektu i nadále pokračovat. Možná už brzy se materiál budoucnosti z mycelií stane běžnou součástí prostředí kolem nás. 

Podrobnosti projektu najdete v příloze. 

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu