Design Cabinet CZ

16.07. 2017

Svítící kapalina jako tekuté osvětlení

Novinky

Pro designéry a interiérové architekty se nabízí revoluční novinka osvětlování!

Jmenuje se ChemLight a zrodila se ve školní laboratoři Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v rukou studenta biofyziky Denise Havleny a studenta eurosprávy Jakuba Špačka. Nápad vyrobit kapalné osvětlení vznikl ze zájmu o design, architekturu a chemii. 

O co tedy jde: speciálně upravená laboratorní kapalina se při nasvícení rozzáří specifickou barvou, dle použitého indikátoru. Podstata osvětlení se skládá z namíchaného roztoku obsahující látku, která je schopna absorbovat světlo určité vlnové délky a následně emitovat různobarevné světlo. Světelný výstup je za použití osvětlení kapalinou vyšší, vyzařuje tedy více světla, než je do kapaliny dodáváno. Přitom není nutné použít silný zdroj energie k vybuzení záření v kapalině.

Kapalina se při provozu nezahřívá. Je složena ze směsi, jež slouží také ke konzervaci kapaliny tak, aby nedošlo k její degradaci. Jakub s Denisem mysleli i na možnost, aby se dala kapalina kdykoli po uplynutí její životnosti vyměnit stejně jako žárovka.

K vybuzení záření v kapalině je zapotřebí zakomponovat do výrobků zdroj elektromagnetického záření světelného spektra o určité vlnové délce. Jako zdroj elektromagnetického záření lze využít na trhu dostupné LED diody, žárovky, zářivky, reflektory, lasery apod. Toto futuristické osvětlení založené na intenzivně svítící kapalině je energeticky nízkonákladové. Nádobku s tekutinou lze jednoduše napojit na notebook a rozzáří se určitou barvou. Svítící kapalina je zdravotně zcela nezávadná.

V současné době se jedná o jednu z nejúspornějších forem efektivního i efektního osvětlení. Ke zvýšení atraktivnosti produktu může kapalina obsahovat také částice pevné hmoty jako skla, hliníku, mědi, zlata, stříbra.

Možnost jejího využití se nabízí jak v soukromých interiérech, tak interiérech veřejných. Lze si ji dobře představit na podlahách, stěnách, stropních podhledech, prostorových předělech, barových pultech a jako základ pro atraktivní svítidla. Barvy a jejich kombinace dokáží vždy mistrně navozovat atmosféru v prostoru. Využití této kapaliny může být širokospektrální.

Autoři ChemLightu plánují svítící kapalinu ještě rozpohybovat. Chtěli by také rozšířit škálu nabízených barevných odstínů.

Denis Havlena a Jakub Špaček vyhráli s ChemLightem ostravský akcelerátor Greenlight a snaží se svůj produkt představovat na různých výstavách designu. Hledají firmu, s níž by mohli svůj projekt rozvíjet prostřednictvím designu a nabídli co nejširší možností pro uplatnění v interiérech.

Více informací v příloze a na: http://www.chemlight-design.cz/ a https://www.facebook.com/chemlightdesign/

 

 


 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu
  • Česká Stavební Akademie
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství