Design Cabinet CZ

14.02. 2017

Výběrová řízení do studijního oboru Design na Fakultu umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Bazar

 

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrová řízení na místa vedoucích ateliérů a jejich asistentů na Katedře užitého umění ve studijním programu Výtvarná umění, studijním oboru Design:

 

 • vedoucí ateliéru Sklo

 • asistent ateliéru Sklo

 • vedoucí ateliéru Textilní a oděvní design

 • asistent ateliéru Textilní a oděvní design

 • vedoucí ateliéru Přírodní materiály

 • asistent ateliéru Přírodní materiály


Uchazeč o místo vedoucího ateliéru představí zároveň uchazeče o místo asistenta ateliéru a uvede vlastní koncepci studia v ateliéru a rozvoje oboru.


Požadavky na vedoucího ateliéru:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru (minimálně magisterský stupeň), nebo dlouhodobá praxe v oboru

 • portfolio dosavadní tvůrčí činnosti

 • koncepce studia v ateliéru a rozvoje oboru

 • dobrá znalost anglického jazyka


Požadavky na asistenta ateliéru:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru (minimálně magisterský stupeň)

 • portfolio dosavadní tvůrčí činnosti

 • orientace v technologii oboru

 • dobrá znalost anglického jazyka


Písemná přihláška musí obsahovat přílohy:

 • Profesní životopis

 • Úředně ověřené doklady o vzdělání, případně akademických titulech

 • Přehled umělecké, pedagogické a publikační činnosti

 • Koncepce studia v ateliéru a rozvoje oboru (jen u vedoucího ateliéru)

 • Čestné prohlášení o morální bezúhonosti


Během výběrového řízení představí uchazeči Portfolio tvůrčí činnosti v tištěné nebo elektronické podobě a uchazeči o místo vedoucího ateliéru zároveň budou prezentovat svou koncepci studia v ateliéru a rozvoje oboru.


Kompletní požadavky jsou na webu fakulty:
http://fud.ujep.cz/aktualne/vyberova-rizeni-na-pozice-vedoucich-a-asistentu-katedry-uziteho-umeni/


Přihlášky včetně příloh zasílejte do 31. března 2017 na adresu:
Zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu